Postępowanie cywilne w polskim systemie prawnym jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że orzeczenie można zaskarżyć, aby uzyskać jego zmianę lub uchylenie. Dotyczy to również sporów z bankami z tytułu umów kredytów denominowanych i indeksowanych. W niniejszym artykule wyjaśniam komu przysługuje apelacja w sprawie frankowej, w jakim terminie i gdzie wnosi się ten środek zaskarżenia oraz jaka jest opłata od apelacji.

Apelacja w sprawie frankowej – komu przysługuje i w jakim terminie?

Generalną zasadą jest to, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Ten środek zaskarżenia składa strona, która jest niezadowolona z wydanego orzeczenia. Jeżeli wyrok w I instancji wydał sąd rejonowy, to apelację należy złożyć do sądu okręgowego. Gdy sprawa w pierwszej kolejności toczyła się przed sądem okręgowym, to właściwym sądem odwoławczym będzie sąd apelacyjny. Należy pamietać, że apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w I instancji.

Po publikacji orzeczenia strona zainteresowana w ciągu 7 dni musi wnieść wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Do stosownego pisma należy dołączyć dowód dokonania opłaty w wysokości 100 zł. Następnie sąd takie uzasadnienie sporządza i doręcza wnioskodawcy. Od momentu doręczenia co do zasady jest 14 dni na wniesienie apelacji wraz z odpisem/odpisami.

Ile wynosi opłata od apelacji w sprawie frankowej?

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest aktem właściwym do ustalenia, ile wynosi opłata od apelacji. Wartości te odmienne są dla powoda będącego konsumentem i banku.

Kredytobiorca, który decyduje się na wniesienie środka zaskarżenia nie zapłaci więcej niż 1000 zł. Zgodnie bowiem z art. 13a ww. ustawy roszczenia z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne.

Natomiast banki nie mają takich preferencyjnych warunków i zobowiązane są do uiszczenia opłaty stanowiącej 5% wartości przedmiotu zaskarżenia. Najczęściej jest to wartość udzielonego kredytu w złotówkach lub wartość dokonanych spłat. 

Unieważnienie kredytu frankowego – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach  nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: