Postępowanie cywilne w polskim systemie prawnym jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że orzeczenie można zaskarżyć, aby uzyskać jego zmianę lub uchylenie. Dotyczy to również sporów z bankami z tytułu umów kredytów denominowanych i indeksowanych. W niniejszym artykule wyjaśniam komu przysługuje apelacja w sprawie frankowej, w jakim terminie i gdzie wnosi się ten środek zaskarżenia oraz jaka jest opłata od apelacji.

Apelacja w sprawie frankowej – komu przysługuje i w jakim terminie?

Generalną zasadą jest to, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Ten środek zaskarżenia składa strona, która jest niezadowolona z wydanego orzeczenia. Jeżeli wyrok w I instancji wydał sąd rejonowy, to apelację należy złożyć do sądu okręgowego. Gdy sprawa w pierwszej kolejności toczyła się przed sądem okręgowym, to właściwym sądem odwoławczym będzie sąd apelacyjny. Należy pamietać, że apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok w I instancji.

Po publikacji orzeczenia strona zainteresowana w ciągu 7 dni musi wnieść wniosek o sporządzenie i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Do stosownego pisma należy dołączyć dowód dokonania opłaty w wysokości 100 zł. Następnie sąd takie uzasadnienie sporządza i doręcza wnioskodawcy. Od momentu doręczenia co do zasady jest 14 dni na wniesienie apelacji wraz z odpisem/odpisami.

Ile wynosi opłata od apelacji w sprawie frankowej?

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest aktem właściwym do ustalenia, ile wynosi opłata od apelacji. Wartości te odmienne są dla powoda będącego konsumentem i banku.

Kredytobiorca, który decyduje się na wniesienie środka zaskarżenia nie zapłaci więcej niż 1000 zł. Zgodnie bowiem z art. 13a ww. ustawy roszczenia z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne.

Natomiast banki nie mają takich preferencyjnych warunków i zobowiązane są do uiszczenia opłaty stanowiącej 5% wartości przedmiotu zaskarżenia. Najczęściej jest to wartość udzielonego kredytu w złotówkach lub wartość dokonanych spłat. 

Unieważnienie kredytu frankowego – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach  nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: