Kolejną z instytucji finansowej, którą oferowała tzw. kredyty CHF, jest Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredyty frankowe BOŚ Bank to umowy typu denominowanego, a więc taki, gdzie kwota kredytu jest wyrażona w CHF (np. Nordea Habitat czy PKO BP Własny Kąt Hipoteczny albo Fortis). Oczywiście do wypłaty i spłaty w tej walucie nie dochodziło, a cały wzorzec był tak skonstruowany, aby bank czerpał jak największe korzyści kosztem konsumentów. W artykule szerzej o klauzulach niedozwolonych w umowach kredytowych.

Kredyty frankowe BOŚ Bank – treść umowy

Już sama umowa kredytu posiada tak daleko idące wadliwości, że należy uznać ją za nieważną. Przede wszystkim nieprawidłowo została kwota samego kredytu, która wyrażana jest w złotówkach, co stanowi równowartość nie więcej niż określonej kwoty w złotówkach np.:

Kwota kredytu, z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi: 100 000 CHF (słownie: sto tysięcy 00/100), nie więcej niż 205 000 zł.

Tak skonstruowane postanowienie nie wskazuje precyzyjnie kwoty i waluty kredytu. Są to elementy przedmiotowo istotne umowy kredytu zgodnie w rozumieniu art. 69 Prawa bankowego. Zgodnie z art. 58 § 1 czynność prawna niezgodna z ustawą jest nieważna.

BOŚ Bank i wadliwe postanowienia regulaminu.

Poza wyżej wskazanym zapisem wertując regulamin (nazywany Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania – ZOZK) ostatecznie na trafimy na § 18.  Znajdują się tam nastepujące postanowienia odpowiednio odnośnie wypłaty i spłaty kredytu: § 18 ust. 1 ZOZK:

Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybraną przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna dewiz wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu.

§ 18 ust. 4 ZOZK:

Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie kredytu z Umowy kredytu, wg przeliczenia z dnia wpływu środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, po ustalonym wg Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w momencie dokonania powyższej operacji.

Jak widać, są to klasyczne przykłady, gdzie kwota wypłaty jest określona po kursie kupna wg tabel banku. Natomiast poszczególne raty obliczane są po kursie sprzedaży wg tych tabel. Oczywiście w umowie sama definicja tabeli kursów ma definicję, o której powiedzieć można tylko, że jest dosyć skąpa: § 1 pkt. 27) ZOZK:

Tabela kursów – tabela kursów walut Banku Ochrony Środowiska S.A. obowiązująca w momencie wykonywania operacji.

Bank Ochrony Środowiska – ugody z BOŚ Bank.

W zasadzie większość banków w pewnym momencie przedstawia propozycję „pokojowego” rozwiązania sprawy. Niestety większość propozycji jest bardzo niekorzystna i zakłada przeliczenie pozostałego kapitału po niższym od rynkowego kursie oraz zmianę wskaźnika referencyjnego na WIBOR. Stopy procentowe są podnoszone w zasadzie co miesiąc, więc zgoda na takie rozwiązanie byłaby po prostu błędem. Frankowicz powinien wystosować pozew przeciwko BOŚ Bank i na tym etapie ewentualnie próbować szukać porozumienia. Oczywiście nie gwarantuje to sensownej propozycji, ale może pozwolić na zbliżenie stanowisk. Doświadczenie podpowiada, że wygrana kredytobiorcy-frankowicza w I instancji powoduje, iż chęć do zawierania ugód z bankiem spada do zera. 

Kredyty frankowe BOŚ Bank – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach w BOŚ Bank nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa? Koszt sprawy frankowej  kredyt frankowy a pozew