Warunkowe przedterminowe zwolnienie – kiedy przysługuje?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie – kiedy przysługuje?


Łukasz Oleś
Łukasz Oleś
Warunkowe przedterminowe zwolnienie –...

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności jest jednym ze sposobów poddania sprawcy próbie. Istnieje możliwość warunkowego zwolnienia skazanego z odbywania reszty kary pozbawienia wolności po spełnieniu określonych przepisami przesłanek. Należy zaznaczyć, iż warunkowe przedterminowe zwolnienie jest uprawnieniem, o którego zastosowaniu decyduje sąd penitencjarny, analizując w sposób indywidualny sytuację osoby skazanej. Zatem nie każdy skazany może liczyć na to, że sąd się przychyli do jego prośby.

Kto może złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności?

Wniosek może złożyć sam skazany, jego obrońca, dyrektor zakładu karnego, w którym skazany przebywa oraz kurator sądowy. Opłata za wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności wynosi 45 zł. Wniosek należy złożyć do sądu penitencjarnego, którym jest właściwy wydział Sądu Okręgowego, w którego okręgu skazany odbywa karę pozbawienia wolności. Rozpoznanie wniosku w tej kwestii odbywa się podczas posiedzenia w zakładzie karnym.

Kiedy sąd może zezwolić na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności?

Sąd rozpoznając wniosek bierze pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary. Zatem osoby, które zachowują się nieprawidłowo i nie przestrzegają zasad panujących w zakładzie karnym, muszą się liczyć z oddaleniem wniosku.

Skazany może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po odbyciu 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. W przypadku skazanego recydywisty sąd może zastosować warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu przez niego co najmniej 2/3 kary.

Jeżeli skazany popełnił przestępstwo działania w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub uczynił z przestępstwa stałe źródło dochodu okres odbycia kary pozbawienia wolności ulega znacznemu podwyższeniu do ¾ okresu pozbawienia kary wolności.

Jak długo trwa wyznaczony przez sąd okres próby?

Okres próby wyznaczony po uwzględnieniu wniosku skazanego nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. W sytuacji warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby będzie wynosił 10 lat.

W okresie odbywania próby sąd penitencjarny może skazanego poddać pod dozór kuratora sądowego oraz nałożyć na skazanego obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, poddania się terapii uzależnień, opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym czy powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Należy zwrócić uwagę, że sporządzenie prawidłowego wniosku wymaga fachowej wiedzy. Stąd warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego adwokata.

Chciałbyś się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary? Skontaktuj się z Kancelarią.

  Klauzula informacyjna RODO (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.


  Czytaj także:

  Powiązane wpisy

  Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?
  Sprawy karne

  Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

  Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest jazda pod wpływem alkoholu. Takie zachowanie jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla samego kierującego, jak i pozostałych...

  Dodano dnia przez Łukasz Oleś
  Jaka kara grozi za posiadanie marihuany?
  Sprawy karne

  Jaka kara grozi za posiadanie marihuany?

  Z biegiem lat zaczęto dostrzegać właściwości lecznicze oraz terapeutyczne konopi indyjskich, a w wielu krajach europejskich posiadanie i sprzedaż marihuany jest legalna. W Polsce...

  Dodano dnia przez Łukasz Oleś