Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?


Łukasz Oleś
Łukasz Oleś
Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Składanie fałszywych zeznań jest przestępstwem, za które grozi surowa odpowiedzialność karna. Sankcja za taki czyn ma służyć ochronie prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz wiarygodności składanych oświadczeń w sytuacjach przewidzianych ustawą. Kiedy dochodzi do popełnienia tego przestępstwa i jaka kara grozi sprawcy?

Składanie fałszywych zeznań w kodeksie karnym – kiedy dochodzi do przestępstwa?

Zgodnie z art. 233 § 1 k.k. do przestępstwa dochodzi, gdy osoba składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Przykładem może być składanie fałszywych zeznań na policji w związku z wezwaniem w charakterze świadka.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2.02.2004 r. (V KK 168/03, OSNKW 2004/3, poz. 2) „zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez świadka w postępowaniu innym niż sądowe wypełnia znamię czynności sprawczej przestępstwa określonego w art. 233 § 1 k.k. wtedy, gdy toczy się ono na podstawie ustawy, której przepisy stanowią, że zeznanie świadka służy za dowód w tym postępowaniu i uprawniają zarazem przyjmującego zeznanie do uprzedzenia świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania”.

Zatem warunkiem odpowiedzialności karnej jest stosowne pouczenie przez przyjmującego zeznania, że w przypadku świadczenia nieprawdy lub zatajenia prawnej o skutkach prawnych takiego działania. W praktyce zdarza się, że organ zapomina o tej czynności, więc w takiej sytuacji nie można mówić o składaniu fałszywych zeznań.

Jaka kara grozi za składanie fałszywych zeznań?

Osoba dopuszczająca się tego czynu musi się liczyć z surową karą. Zgodnie bowiem z art. 233 § 1 kodeksu karnego sprawcy grozi o 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli przestępstwo popełnia osoba, która zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, to ustawodawca przewiduje „widełki” od 3 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Należy tutaj zwrócić uwagę na art. 183 i 184 kodeksu postępowania karnego. Przepisy te wskazują na sytuację, kiedy dana osoba może odmówić składania zeznań lub udzielenia odpowiedzi na pytania. Organ przesłuchujący jest zobowiązany pouczyć zeznającego o jego uprawnieniach w tym zakresie. Jeżeli do takiej sytuacji nie doszło, to zgodnie z art. 233 § 3 kodeksu karnego, sprawca takie czynu nie ponosi kary.

Po ilu latach przedawnia się karalność za składanie fałszywych zeznań?

Prawie każde przestępstwo ulega po pewnym czasie przedawnieniu. Nie inaczej jest w przypadku składania fałszywych zeznań. W związku z faktem, że w typie podstawowym jest to występek zagrożony karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności, przedawnienie następuje po 15 latach. Natomiast przestępstwo popełnione przez osobę, która świadczy nieprawdę lub zataja prawdę z obawy o siebie i najbliższych przedawnia się po 10 latach.

Składanie fałszywych zeznań – adwokat, sprawy karne Katowice.

Jeżeli potrzebujesz obrońcy w sprawie karnej, skontaktuj się z Kancelarią.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także:
 

Powiązane wpisy

Kara za spowodowanie wypadku drogowego
Sprawy karne

Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Każdy kierowca wie, ze należy przestrzegać zasad ruchu drogowego. Nieostrożna lub brawurowa jazda może mieć poważne skutki dla sprawcy wypadku. Kodeks karny za tego typu...

Dodano dnia przez Łukasz Oleś
Jaka kara grozi za rozbój?
Sprawy karne

Jaka kara grozi za rozbój?

Rozbój stanowi jedno z poważniejszych przestępstw uregulowanych w kodeksie karnym. Wbrew pozorom spełnienie wszystkich przesłanek tego czynu zabronionego nie jest bardzo...

Dodano dnia przez Łukasz Oleś