Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego


Łukasz Oleś
Łukasz Oleś
Odbywanie kary w systemie dozoru...

Bezwzględna kara pozbawienia wolności nie musi oznaczać, że skazany zostanie osadzony w zakładzie karnym. W polskim systemie prawnym możliwe jest odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Niniejszy artykuł opisuje jakie kryteria należy spełnić, aby móc skorzystać z “bransolety”.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – kryteria.

Zgody na odbywanie kary w tym trybie udziela sąd penitencjarny, czyli ten, który ma uprawnienia orzecznicze względem skazanych (przerwa w odbywaniu kary itp.). Natomiast, aby uzyskać zgodę sądu należy spełnić łącznie kilka następujących warunków:

  • maksymalna orzeczona kara to 18 miesięcy pozbawienia wolności i nie w warunkach recydywy wielokrotnej
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, aby obywanie kary
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Nie stoi na przeszkodzie, aby osobie, która odbywa karę w zakładzie karnym, zmienić pozostałą część kary na wykonanie jej w trybie SDE.

Gdzie należy kierować wniosek o SDE i kto może go złożyć?

Właściwym, zgodnie z art. 3 § 2 kkw, jest ten sąd penitencjarny, gdzie przebywa skazany. Wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany lub jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego.

Jak wygląda odbywanie kary SDE?

Skazany na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary. Takie mieszkanie może opuścić w określonym celu i godzinach np. w celu wykonywania pracy czy wizyta do lekarza. Skazany jest nadzorowany przez kuratora sądowego i urządzenia techniczne, które monitorują jego poczynania. Na ręce lub nodze skazanego montowana jest specjalna bransoleta w wyglądzie podobna do zegarka, którą skazany jest zobowiązany nosić. W miejscu odbywania kary (w domu) montowany jest odbiornik, który sprawdza czy skazany jest w jego pobliżu. Jeżeli występuje brak sygnału, oznacza to, ze skazany oddalił się z miejsca zamieszkania.

Kontakt z Kancelarią w sprawie odbywania kary w trybie SDE.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, skontaktuj się z Kancelarią.

    Klauzula informacyjna RODO (wymagane)

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.