Kredyty zaciągane w złotych w teorii mają zapewnić stabilność i pewność kredytobiorcom. W odróżnieniu od tzw. kredytów frankowych konsumenci nie są narażenia na gwałtowny wzrost kursów (notabene ustalanych samych przez banki). Niemniej podstawowym ryzykiem wpływającym na wysokość rat jest oprocentowanie takiego kredytu złotowego. W większości umów na wartość co miesięcznego zobowiązania wpływają marża ustalona przez bank  (albo narzucona, co bardziej odpowiada realiom zaciągania umów) oraz wskaźnik referencyjny WIBOR. Co do tego drugiego składnika istnieje szereg wątpliwości i kontrowersji. W związku z uzasadnionymi zarzutami istnieje możliwość podważenia zasadności jego stosowania. Co daje brak WIBOR w umowie kredytu i jaki wpływ ma takie rozstrzygnięcie na interesy kredytobiorców?

Jak kształtowana jest rata według banku i co daje brak WIBOR w umowie?

Zgodnie z art. 69 § 1 prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Powyższa definicja legalna umowy kredytu wskazuje, że elementem przedmiotowo istotnym jest zwrot udzielonej kwoty wraz z odsetkami, które stanowią wynagrodzenie banku za udzielenie kapitału. Banki określają odsetki według schematu marża banku + WIBOR, co po zsumowaniu stanowi wartość oprocentowania.

W związku z faktem, że wobec WIBORu stawia się kilka zarzutów, w opinii wielu ekspertów nie powinien on stanowić elementu, który wpływa na wynagrodzenie banku. Przede wszystkim wskaźnik ten jest nietransparentny i sztuczny, albowiem nie wynika np. z faktycznych transakcji na rynku międzybankowym. Ponadto wątpliwości budzi, że na jego wysokość mają wpływ same banki, które codziennie dokonują tzw. fixingu. Nie można zapomnieć o elemencie informacyjnym, gdzie już na etapie kontraktowania umowy konsumenci nie zostali poinformowani w jaki sposób WIBOR jest kształtowany. Próżno doszukać się tych wyjaśnień w samych umowach, gdzie banki odsyłają do regulaminu GPW Benchmark, a więc spółki, która WIBOR administruje.

Co daje brak WIBOR w umowie? Niższe raty, albowiem umowa, z której ten wskaźnik zostaje usunięty, oprocentowana jest tylko marżą. Ten element jest z reguły na stosunkowo niskim poziomie. Dalsza realizacja umowy kredytu w oparciu tylko o marżę tworzy w istocie kredyt oparty o stałą kwotę oprocentowania. Jest to korzystne dla klientów, bo kredyt jest tańszy i przewidywalny.

Postanowienie w sprawie WIBOR a usunięcie tego wskaźnika z umowy kredytu – kancelaria adwokacka Katowice.

Jeżeli posiadasz kredyt, którego koszt jest zależny od WIBOR i zastanawiasz się na wszczęciem postępowania przeciwko bankowi, skontaktuj się z adwokatem – prawo bankowe, kredyty.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: