Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest jazda pod wpływem alkoholu. Takie zachowanie jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne dla samego kierującego, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Z tego względu Ustawodawca przewidział surowe kary dla kierowców będących w stanie nietrzeźwym.

Jazda pod wpływem alkoholu: wykroczenie czy przestępstwo?

W zależności od stężenia alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu jada pod wpływem alkoholu będzie kwalifikowana jako wykroczenie lub przestępstwo, co w konsekwencji będzie przekładać się na wymiar zastosowanej kary. Polskie prawo dopuszcza możliwość prowadzenia pojazdu, kiedy ilość alkoholu nie przekracza 0,2 promila we krwi. Gdy stężenie alkoholu w organizmie wynosi, bądź prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo posiadania w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 dochodzi wtedy do tzn. stanu po użyciu alkoholu, czyli do wykroczenia. Do przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości dochodzi, gdy te normy są przekroczone przez kierującego.

Jakie kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

Karą za wykroczenie może być:

  • areszt do 30 dni,
  • grzywna do 5000 zł,
  • całkowity zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat,
  • 10 punktów karnych.

W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości, kierowca jest wpisywany jest do Krajowego Rejestru Karnego, a za taki czyn grozi mu:

  • 10 punktów karnych,
  • kara grzywny,
  • ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 2,
  • co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów (nawet do dożywotniego),
  • sankcja na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (co najmniej 5000 zł).

Surowsze kary są wymierzane przez sądy wobec recydywistów, a więc takich, którzy ponownie prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Jeśli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na czas dłuższy niż rok, to osoba ukarana będzie musiała ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. Dla większości kierowców jest to duża niedogodność. Należy zaznaczyć, jeśli osoba, która została ukarana za jazdę pod wpływem alkoholu, ma pracę związaną z prowadzeniem samochodu, może zostać zwolniona dyscyplinarnie przez pracodawcę, jeżeli sąd został wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów.

Kara za jazdę po alkoholu pojazdem niemechanicznym.

W kodeksie karnym przewidziano tylko odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu mechanicznego, czyli takiego, który jest napędzany silnikiem, maszyna samobieżna czy motorower.

Co jednak w sytuacji prowadzenia pojazdu, który nie jest uznawany za mechaniczny? Do pojazdów innych niż mechaniczne możemy zaliczyć chociażby rower, pojazd zaprzęgowy, rower wodny, żaglówkę czy nawet deskorolkę. W przypadku prowadzenia jednego z wyżej wspomnianych pojazdów, nawet powyżej 1,5 czy nawet 2 promili popełnia się wykroczenie. Konsekwencje są identyczne jak za prowadzenie pojazdu mechanicznego, posiadając poniżej 0.5 promila alkoholu we krwi.

Na koniec warto dodać, że coraz częściej zdarzają się kary za jazdę na hulajnodze czy deskorolce pod wpływem alkoholu. W jednym z Sądów w województwie śląskim zapadł wyrok skazujący mężczyznę na 4 miesiące pozbawienia wolności za prowadzenie roweru wodnego w stanie nietrzeźwości – w jego przypadku w ramach recydywy. Należy o tym pamiętać, gdy planujemy wypoczynek nad wodą połączony ze spożywaniem alkoholu.

Złagodzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu.

Przede wszystkim zamiast wyroku skazującego można uzyskać warunkowe umorzenie postępowania. Następuje one na okres próby od roku do 3 lat. Dzięki takiemu rozwiązaniu zakaz prowadzenia pojazdów może być krótszy niż 3 lata. 

Poza tym pewną formą złagodzenia kary jest wyłączeniu zakazu co do określonych kategorii (np. C). W takiej sytuacji sprawca może dalej wykonywać zawód kierowcy, choć z ograniczeniem. Zakaz bowiem musi bezwzględnie dotyczyć typu pojazdu, który sprawca prowadził. 

Grozi ci kara za jazdę po alkoholu? Skontaktuj się z Kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: