Kredyty frankowe stanowią znaczne obciążenie dla wszystkich spłacających. Znaczny wzrost kursu waluty oraz stóp procentowych spowodował, że comiesięczne raty są bardzo wysokie. Powoduje to znaczne uszczuplenie domowych budżetów. Niestety część kredytobiorców nie radzi sobie ze spłatami, co skutkuje pogorszeniem jakości życia takich osób. Pojawia się zatem pytanie jak się pozbyć się kredytu frankowego?

Unieważnienie umowy kredytowej

Coraz więcej frankowiczów decyduje się na wystąpienie na drogę sądową. Analiza umów kredytów z elementem waluty obcej pokazuje, że znakomita większość posiada wady prawne, które umożliwiają skuteczne dochodzenie ustalenia nieważności. Proces w sprawach frankowych może trwać kilka lat i z reguły kończy się pozytywnym wyrokiem dla kredytobiorców. Oczywiście każde postępowanie sądowe wiąże się z ryzykiem przegranej, ale w tych dotyczących kredytów walutowych jest ono stosunkowo niewielkie. Największym problemem jest de facto czas sprawy sądowej. W zależności od apelacji może ona trwać od 1,5 roku do nawet 5 lat. Ponadto kredytobiorców decydujących się na wytoczenie powództwa jest coraz więcej, co też ma oczywisty wpływ na długość postępowań.

Jak pozbyć się kredytu frankowego? Przestać spłacać raty.

Część kredytobiorców przekonanych, że ich umowa jest nieważna, decyduje się na zaprzestanie płatności comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych. W pierwszej kolejności bank zaczyna monitować i windykować należne z tytułu umowy należności. Ostatecznie dochodzi do wypowiedzenia umowy i postawienia w stan wymagalności całości zadłużenia wynikającego z umowy. Kolejnym krokiem jest pozew banku przeciwko kredytobiorcy. Tutaj należy podkreślić, że pozwany konsument może się bronić tymi samymi zarzutami, które przysługują mu w stosunku do wypowiedzianej umowy w przypadku, gdyby sam wytaczał powództwo. Przede wszystkim kwestia klauzul abuzywnych, braku sprecyzowania kwoty kredytu czy naruszenie zasady waloryzacji mogą stanowić solidne argumenty za oddaleniem powództwa banku. Przecież jeżeli umowa jest nieważna, to nie można dochodzić kwoty salda z niej wynikającego. Zatem ewentualnym zasadnym roszczeniem banku byłoby jedynie żądanie zwrotu udzielonego kapitału. W sytuacji, gdyby jednak suma spłat była co najmniej równa tej kwocie, to wystarczy podnieść zarzut potrącenia i roszczenie banku wygaśnie.

Postępowanie komornika a kredyt frankowy.

Niektórzy kredytobiorcy znajdują się w sytuacji, gdy w stosunku do nich toczy się postępowanie egzekucyjne. Bank ma tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego wyroku, na podstawie którego dochodzi roszczeń poprzez komornika. Taka okoliczność jakkolwiek może być stresująca dla dłużnika, nie oznacza jednak, że nic się nie da zrobić. Dłużnik może wytoczyć tzw. powództwo przeciwegzekucyjne i żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia bank nie będzie mógł dochodzić skutecznie swoich roszczeń w całości i w części. W ten sposób kredytobiorcy mogą się pozbyć kredytu frankowego.

Zastanawiasz się jak pozbyć się kredytu frankowego? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką w Katowicach.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: