Zgodnie z kodeksem postępowania karnego za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Aby te zarzuty przedstawić, należy w pierwszej kolejności osobę przesłuchać. Zatem jak wygląda przesłuchanie podejrzanego w sprawie karnej i jakie prawa ma ta osoba?

Jak wygląda przesłuchanie podejrzanego w praktyce?

Powszechne jest przekonanie, że tego typu czynności odbywają się w specjalnym pomieszczeniu bez okien i z lustrem weneckim. Natomiast najczęściej przesłuchania dokonuje się we właściwej jednostce policji w pokoju, gdzie przebywają i pracują inni policjanci. W większości przypadków, gdy osoba, co do której toczy się postępowanie karne, przebywa na wolności, przesłuchanie poprzedza wezwanie pisemne ze wskazaniem daty i godziny planowanych czynności. Po udaniu się we właściwe miejsce policjant legitymuje podejrzanego i wydaje mu pouczenie o jego prawach i obowiązkach. W tym miejscu należy wskazać, że podejrzany (oskarżony) nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Zobowiązany jest jednak poddać się oględzinom zewnętrznym, do pobrania odcisków palców czy DNA, a także badaniom psychiatrycznym. Warto odnotować, że podejrzanemu przysługuje odmowa składania wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania. Nie grozi mu także odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań.

Jak wygląda przesłuchanie podejrzanego przy obecności adwokata?

Przepisy postępowania karnego jasno określają prawa i obowiązki podejrzanego, również w kwestii samego przesłuchania. Niewątpliwie, aby zostały one w pełni zagwarantowane, warto przy tej czynności skorzystać z pomocy adwokata. Osoby przesłuchujące mają duże doświadczenie w swojej pracy, co powoduje, że podejrzany jest w niekomfortowej sytuacji, albowiem równowaga między stronami czynności może być zaburzona. Praktyka podpowiada, że obecność profesjonalnego obrońcy już na tym kluczowym etapie wpływa na całość postępowania i może zaważyć na orzeczeniu końcowym. Adwokat kontroluje treść protokołu z wyjaśnień podejrzanego i czuwa, aby nie znalazły się tam nieścisłości mogące mieć znaczący wpływ na wynik sprawy karnej. Podejrzany ma prawo zamieszczenia w protokole wszystkiego, co zażąda i z pełną dokładnością. Zadaniem obrońcy jest to, aby ten obowiązek organ został wypełniony. Warto nadmienić, że już na tym etapie można dobrowolnie poddać się karze. Jej wymiar jest wypadkową negocjacji z prokuratorem. Stąd też istotna wydaje się obecność obrońcy na takiej czynności.

Przesłuchanie podejrzanego – adwokat, sprawy karne Katowice.

Jeżeli potrzebujesz obrońcy w sprawie karnej, skontaktuj się z Kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: