Kredyt frankowy Deutsche Bank to umowa typu denominowanego, gdzie wartość kredytu jest wyrażona w CHF, a wypłata następuje w złotówkach. Podobne umowy do tej z ww. banku oferowały PKO BANK POLSKI S.A. czy NORDEA (obecnie PKO BP S.A.). Oczywiście rodzaj kredytu nie ma wpływu na możlwość unieważnienia takiej umowy. 

Kredyt frankowy Deutsche Bank – gdzie znajdziemy klauzule abuzywne?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące uruchomienia kredytu, gdzie w § 2 ust. 2 wskazuje się wprost, że wypłata nastąpi w PLN. Natomiast w celu przeliczenia wartości kredytu zostanie zastosowany kurs kupna waluty według tabel bank. Innymi słowy kurs uruchomienia był niewiadomy i ustalany w oparciu o niewyjaśnione kryteria. Kredytobiorca nie wiedział ile dostanie pieniędzy i ile będzie musiał spłacić. Niejasne jest główne świadczenie stron, stąd też taka umowa powinna podlegać unieważnieniu.

Co ciekawe, bank zastosował pewien fortel wskazując, że „za zgodą banku kredyt może zostać także uruchomiony w CHF lub innej walucie”. Kluczowe jest tutaj stwierdzenie „za zgodą”, które powoduje, że zapis ten nie żadnego znaczenia, bo możliwość uruchomienia środków zależy tylko od dobrej woli banku. Może on wypłacić we frankach lub nie. Nie mamy Pana płaszcza i co Pan nam zrobisz?

Co się tyczy spłat poszczególnych rat, to w § 6 ust. 1 znajdziemy znany i lubiany mechanizm potrącania pieniędzy z konta w złotówkach i następnie przeliczenia do CHF wg kursu sprzedaży w oparciu o tabele banku. Podobnie jak przy wypłacie, kurs jest zupełnie nieznany i do momentu potrącenia kwoty z rachunku kredytobiorca nie wie, ile wyniesie jego rata. Tutaj też jest zastosowana formuła „za zgodą banku” wskazująca, że jest możliwa spłata raty od razu w CHF. Natomiast jest potrzebna do tego wspomniana aprobata kredytodawcy, co w zasadzie powoduje, że zapis ten jest pomijalny.

Wyroki przeciwko Deutsche Bank

Umowy zawierane z Deutsche Bank są przez sądy unieważniane. Na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt V Ca 897/19. Jest to wyrok prawomocny, gdzie ustalono nieważność umowy pseudofrankowej, a dodatkowo zastosowano teorię dwóch kondykcji. Jest to doskonała informacja dla wszystkich frankowiczów Deutsche Bank. Otwiera on bowiem drogę do podobnych orzeczeń. Zatem wyroki przeciwko Deutsche Bank pozytywne dla kredytobiorców będą coraz powszechniejsze. 

Ugody w sprawach kredytów Deutsche Bank

Ugoda jest zasadna wtedy, gdy godzi interesy obu stron. Dotychczasowe dośwadczenia pokazują, że nie zawsze banki postępują zgodnie z tą zasadą. Oferowane ugody, przynajmniej te na etapie przedsądowym są mało korzystne. Stąd warto się zastanowić na wytoczeniem powództwa, Zdarza się bowiem, że wtedy bank przedstawia znacznie lepsze warunki. To też jest sygnał, że nasze działanie jest słuszne i powinniśmy dalej trwać w naszym postanowieniu – tj. żądaniu unieważnienia umowy. 

Kredyt frankowy Deutsche Bank – obsługa Kancelarii.

Jeżeli masz kredyt zawarty z DB i zastanawiasz się czy warto złożyć pozew przeciwko bankowi, skontaktuj się:

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?