Kolejnym z produktów, co do których sądy orzekają unieważnienie, jest kredyt frankowy w ING Banku Śląskim. Bank ten oferował kredyty indeksowane, w których udostępniony kapitał był wyrażony w złotówkach, a po wypłacie (uruchomieniu kredytu) przeliczany na CHF po kursie kupna. Spłata odbywała się w klasyczny dla tego typu produktów sposób. Bank przedstawiał harmonogram spłat w CHF, a ratę pobierał w PLN po kursie sprzedaży. Wszelkie przeliczenia odbywały się oczywiście według tabel kursowych banku, a więc w sposób zupełnie dowolny.

Kredyt frankowy w ING – czy można unieważnić?

Niedozwoloną klauzulę umowną znaleźć możemy już w § 1 ust. 1 zd. drugie umowy, gdzie wskazuje się:

(..)Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat.

Powtórzenie powyższego znaleźć można w § 2 ust. 4 umowy, gdzie wskazano:

Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia kredytu.

Takie postanowienie umowy daje bankowi nieograniczone uprawnienie do ustalenia kwoty zobowiązania. Kredytodawca był uprawniony do samodzielnego tworzenia tabel kursowych. Stąd kredytobiorca nie mógł wiedzieć, ile kapitału pozostanie mu do spłaty po uruchomieniu umowy.

Klauzula spłaty kredytu frankowego ING

Podobny mechanizm dotyczy spłaty kredytu wskazany w § 4 ust. 1 zd. 2 umowy:

(…)Kredyt, odsetki i inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kurs sprzedaży  CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu).

Kredytobiorca nigdy nie wiedział, jaką ratę przyjdzie mu zapłacić. Wertowanie tabel NBP na nic się zdawało, albowiem kurs banku nie odpowiadał obiektywnym wskaźnikom. Stąd też, aby nie narazić się dodatkowe opłaty, kredytobiorca musiał utrzymywać na koncie większa kwotę w złotych, aby móc swobodnie zaspokoić roszczenie banku w związku z ratą kapitałowo-odsetkową.

Wyroki frankowe – ING Bank Śląski S.A. – Wygrana z bankiem?

ING bank wielokrotnie przegrywał w sądach (np. z tytułu żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału). W apelacji katowickiej (Bank ma siedzibę w Katowicach) zapadło szereg wyroków unieważniających umowy kredytu indeksowanego oferowanego przez ten bank (np. wyrok z 13 grudnia 2021 r. I ACa 312/21).

Kredyt frankowy w ING Bank Śląski a ugoda?

Ing Bank Śląski oferuje Frankowiczom ugody. Polegają one na przewalutowaniu pozostałego kapitału i dalszą spłatę w złotówkach w oparciu o WIBOR. Niestety jest to opcja mało korzystna, albowiem z ryzyka kursowego, które można wyeliminować na drodze sporu sądowego w sprawie frankowej przeciwko ING Bank Śląski, przechodzimy na nieusuwalne ryzyko wzrostu oprocentowania. Zatem warto rozważyć złożenie powództwa w pierwszej kolejności, a dopiero potem negocjować ugodę w sprawie kredytu frankowego w ING Bank Śląski. 

Kredyt frankowy w ING – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach  nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa?