W wyniku wystąpienia na rachunku bankowym nieautoryzowanych transakcji poszkodowani słusznie w pierwszej kolejności składają reklamacje do banku oraz często udają się na komisariat Policji. Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o usługach płatniczych bank w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia reklamacji w tym zakresie powinien zwrócić środki utracone przez klienta w wyniku nieautoryzowanych transakcji.

Co jeśli bank zwróci środki po złożeniu reklamacji przez klienta?

Otrzymanie środków od banku w wyniku złożonej reklamacji nie kończy definitywnie postępowania związanego z tymi transakcjami. Po pierwsze dlatego, że zwrot środków na rachunek klienta nie powoduje zakończenia postępowania karnego. Organy ścigania będą podejmować czynności zmierzające do wykrycia sprawcy, aż te niezależnie od działania banku organy uznają za zakończone. Po drugie dlatego, że bank w sytuacji uwzględnienia reklamacji uzyskuje prawo do dochodzenia zwrotu środków zwróconych klientowi. Bank ma prawo żądać zwrotu środków, co jest jednak związane z udowodnieniem klientowi, że do nieautoryzowanych transakcji doszło z winy umyślnej klienta lub też że klient dopuścił się rażącego niedbalstwa w dysponowaniu rachunkiem oraz dostępem do tego rachunku.

Czy w przypadku uzyskania wezwania do zapłaty od banku muszę zwrócić środki?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest sprawą indywidualną. Każdorazowo należy zastanowić się, czy bank rzeczywiście ma uzasadnione podstawy do żądania zwrotu środków. W zależności od sposobu w jakim doszło do utracenia środków na rachunku oraz postawy klienta banku odpowiedź może się różnić wobec czego najlepiej w każdej sytuacji udać się do adwokata, który oceni czy w indywidualnym przypadku zwrot jest uzasadniony czy też nie. Jeśli klient zdecyduje się nie zwrócić środków po wezwaniu banku musi liczyć się z tym, że bank złoży pozew. W wyniku złożonego pozwu klient może otrzymać nakaz zapłaty lub zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew. W tym momencie musi zacząć działać aktywnie, bowiem bierność naraża klienta banku na szybkie rozpoczęcie egzekucji bez możliwości przekazywania swoich racji w późniejszym czasie. Jeśli otrzymali Państwo wezwanie do zapłaty od banku lub nakaz zapłaty – warto zwrócić się o pomoc do adwokata.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.