Zasadnicza większość roszczeń w sprawach frankowych dotyczy ustalenia, że umowa jest nieważna. Skutek takiego orzeczenia jest korzystny dla Frankowicza – umowa zostaje unieważniona i przestaje obowiązywać, co powoduje też upadek salda kredyty czy możliwość wykreślenia hipoteki. Ponadto zgodnie z tzw. teorią dwóch kondykcji można dochodzić zapłaty od banku wpłaconych na poczet realizacji kwot pieniężnych. Powstają zatem pytania czy należą się kredytobiorcy odsetki w sprawie frankowej i w jakiej wysokości przysługują?

Od kiedy należy liczyć odsetki w sprawie frankowej?

Przede wszystkim należy żądanie postawić w stan wymagalności. Aby to uczynić, należy wezwać bank do zwrotu skonkretyzowanej kwoty pieniężnej i wyznaczyć mu termin do spełnienia roszczenia. W tym celu konieczne jest sporządzenie stosownego pisma i przesłanie go do banku. W zależności jak zostanie sformułowane wezwanie, roszczenie po upływie terminu stanie się wymagalne i odsetki zaczną się naliczać.

Odsetki w sprawie frankowej jako dodatkowe korzyści wynikające z wygrania sprawy.

Oprócz unieważnienia umowy i zwrotu tego, co świadczyliśmy na rzecz banku, odsetki stanowią kolejne „wynagrodzenie” w związku z pozytywnym wyrokiem. W tym miejscu należy wskazać, że linia orzecznicza w zakresie zasądzania odsetek jest niejednolita. Można wyróżnić co najmniej trzy warianty w tym zakresie:

  • odsetki przysługujące od dnia wymagalności tj. po upływie terminu wskazanego w wezwaniu. Jest to pogląd najcześciej spotykany
  • od momentu, w którym kredytobiorca zamanifestował, że jest świadomy nieważności umowy. Tutaj można wskazać, że część sędziów uznaje oświadczenie kredytobiorcy zamieszczone w wezwaniu do zapłaty. Inni natomiast na ten moment wskazują pouczenie o skutkach nieważności na rozprawie
  • od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Ile mogą wynosić odsetki w sprawie frankowej?

Aby zobrazować wysokość odsetek należy posłużyć się poniższym przykładem:

Kredytobiorca wezwał bank do zwrotu 300 000 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma. Pismo zostało doręczone 10 stycznia 2021 roku. Roszczenie nie zostało spełnione, więc konsument wytoczył powództwo. Rozprawa odbyła się w dniu 10 stycznia 2022 r., gdzie powód został pouczony o skutkach nieważności. Zapadł pozytywny wyrok, a bank złożył apelację. Prawomocny wyrok zapadł 30 czerwca 2022 r. Zapłata nastąpiła 1 sierpnia 2022 r.

W zależności od wariantu przyjętego przez skład orzekający odsetki kształtowałoby się następująco:

Wariant pierwszy: 34 134,66 zł

Wariant drugi: 16 485,62 zł

Wariant trzeci: 3 127,40 zł. 

Jak widać roszczenie odsetkowe może przynieść znaczne dodatkowe korzyści w przypadku wygranej w sprawie frankowej. Niemniej, aby pozostać pewnym, że roszczenie zostało należycie sformułowane, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria adwokacka w Katowicach unieważnienie umowy frankowej:

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: