Zdarzenie drogowe często bywa traumatycznym przeżyciem dla poszkodowanych. Nie dość, że samo zdarzenie jest stresujące i skutkujące np. uszkodzeniami ciała, to odszkodowanie po wypadku samochodowym bardzo często jest zaniżane przez zakłady ubezpieczeń. W niniejszym artykule wskazówki jak najlepiej zabezpieczyć swoje roszczenia.

Udokumentowanie zdarzenia, czyli zabezpieczenie dowodów.

Nie każde zdarzenie zdarzenie drogowe wymusza wezwanie policji. Nieraz czas oczekiwania jest znaczny i powoduje dodatkową „nerwówkę”. Zatem, jeżeli sprawca jest spolegliwy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby samemu udokumentować wypadek. Przede wszystkim należy spisać stosowne oświadczenie, w którym wskaże się dane uczestników i ich pojazdów. Warto również dołączyć szkic zdarzenia wraz z opisem, aby w pełni zobrazować zdarzenie drogowe. Bardzo dobrym pomysłem będzie wykonanie dokumentacji zdjęciowej, która będzie obejmować miejsce zdarzenia, uszkodzenia pojazdów czy dokumenty. Taka dokumentacja utrudni zakładowi ubezpieczeń kwestionowanie samego zdarzenia i powstałych w nich szkód.

Niemniej jednak, gdy w zdarzenie jest poważniejsze i doszło do szkody na osobie, koniecznym będzie wezwanie policji i służb ratunkowych.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – szkoda rzeczowa i osobowa.

Katalog roszczeń poszkodowanego może podzielić na te wynikające ze szkody rzeczowej i z osobowej. Ta pierwsza dotyczy uszczerbku w majątku, a jest to najczęściej uszkodzenie pojazdu, bagażu czy konieczność wynajmu pojazdu zastępczego. Szkoda na osobie to przede wszystkim roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, czyli koszty leczenia po wypadku samochodowym, opieki przez osoby trzecie (np. najbliższych), rehabilitacja, a nawet przystosowanie do nowego zawodu. Z tytułu szkody osobowej poszkodowanemu przysługuje także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Wszelkie te roszczenia możemy zgłosić z polisy OC sprawcy wypadku.

Zaniżone odszkodowanie po wypadku samochodowym – na co uważać.

O typowych działaniach zakładów ubezpieczeń w zakresie „majstrowania” przy kosztorysach pisałem w tym artykule. Omówiłem tam kwestie techniczne i typowe działania mające na celu „optymalizację” wysokości odszkodowania. Natomiast ubezpieczyciele potrafią również na inne sposoby ograniczać swoją odpowiedzialność, a tym samym kwotę wypłat. Jedną z nich jest proponowanie lukratywnych, zdaniem towarzystwa, propozycji ugodowych. Bardzo często poszkodowany w ramach kwoty bezspornej otrzymuje odszkodowanie, które stanowi ułamek faktycznie przysługującej mu kwoty. Niezadowolony pisze nerwowe odwołanie i tu nagle pojawia się telefon z zakładu ubezpieczeń, gdzie pracownik proponuje dodatkowe pieniądze. Stosuje się przy tym różne pułapki socjotechniczne mające przekonać roszczącego, że proponowana ugoda to bardzo dobra propozycja i nic więcej nie da się w stanie uzyskać. Należy odrzucać tego typu oferty. Nie dość, że sami ograniczamy sobie należne odszkodowanie, to w dodatku zamykamy sobie drogę do dalszych roszczeń. Nie można przecież wykluczyć, że wskutek zdarzenia doszło do uszkodzeń, o których nie wiemy i ujawnią się w warunkach warsztatowych. Pal licho kwestie samochodu, ale w przypadku szkody na osobie taka „szybka ugoda” może mieć opłakany skutek.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – kontakt z Kancelarią:

Jeżeli w ostatnich trzech latach byliście Państwo uczestnikami kolizji, zapraszam do kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.