Zdobycze współczesnej medycyny pozwalają na wyleczenie wielu chorób oraz wykonywanie skomplikowanych zabiegów. Wiele z tych działań ratują życie pacjentów, którzy w innych czasach (lub miejscu) mogliby nie mieć tyle szczęścia. W każdej branży zdarzają się jednak pomyłki. W przypadku świadczenia pomocy medycznej mogą one mieć nawet tragiczne skutki, ze śmiercią pacjenta włącznie. W niniejszym artykule kiedy i w jakiej wysokości przysługuje odszkodowanie za błąd lekarski.

Odszkodowanie za błąd lekarski – kiedy przysługuje?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że błąd lekarski jest pojęciem węższym niż błąd medyczny. Dotyczy on bowiem świadczenia usług medycznych przez wykwalifikowanych lekarzy, a nie przez wszystkich pracowników służby zdrowia (np. nieprawidłowe podanie leków przez pielęgniarkę). Praca lekarza jest niewątpliwie bardzo odpowiedzialna, albowiem nierzadko decyduje ona o ludzkim życiu. Towarzyszy jej również stres i zmęczenie, stąd tez nietrudno o błąd.

Generalnie można podzielić je na te wynikające zawinionego działania (np. nieprawidłowo wykonany zabieg) lub zaniechania (np. niewykonanie danego zabiegu mimo, że był wymagany w danych okolicznościach). Jeżeli dojdzie do sytuacji, że będzie ona następstwem takich okoliczności, to pacjentowi  przysługuje odszkodowanie za błąd lekarski. Dodatkowo poszkodowany (lub jego rodzina) może dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Oczywiście należy badać indywidualnie każdy przypadek, albowiem nie wszystkie negatywne skutki zabiegu stanowią błąd lekarski (np. zrosty po operacji). Niemniej w przypadku oczywistych błędów warto powalczyć o stosowne świadczenia.

O jaką kwotę może ubiegać się poszkodowany w wyniku błędu lekarskiego?

Każda sprawa wiąże się z różnymi roszczeniami. Natomiast można wyróżnić pewne ich kategorie, które podlegają zwrotowi jako odszkodowanie za błąd lekarski: Przede wszystkim można wskazać:

  • zwrot kosztów leczenia (np. leki, wizyty u lekarza)
  • zwrot kosztów rehabilitacji
  • zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych (np. na badania, zabiegi)
  • zwrot utraconych zarobków
  • zwrot kosztów dotyczących dostosowania mieszkania, zakupu wózka inwaldzkiego
  • zwrot kosztów pogrzebu
  • renta

Generalnie poszkodowanemu (oraz w określonych przypadkach jego rodzinie) przysługuje zwrot pełnych kosztów, jeżeli pozostają one w adekwatnych związku z błędem lekarskim. Ponadto można dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Tutaj w zależności od skutków błędu lekarskiego mogą one wahać się i są uzależnione od stopnia krzywdy.

Najwyższe zadośćuczynienie za błąd lekarski w Polsce wynosiło ponad dwa miliony złotych plus odsetki. Dotyczyło błędu lekarskiego przy porodzie.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski? Skontaktuj się z Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Tematy powiązane – czytaj też:
Odszkodowanie po pożarze budynku