Współczesna medycyna jest na bardzo wysokim poziomie zaawansowania. Dzięki najnowszym zdobyczom nauki i techniki możemy leczyć wiele chorób, które jeszcze niedawno uchodziły za nieuleczalne. Niestety podczas udzielania pomocy przez lekarza może dojść do pomyłki, której następstwem bywa uszczerbek na zdrowiu czy nawet śmierć. W niniejszym artykule wyjaśnienie jak otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny.

Błąd medyczny – rodzaje i kiedy mamy z nim do czynienia.

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością (art. 4 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Pacjent zaś ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (art. 6 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Elementem winy jest błąd w sztuce lekarskiej, tj. działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnej. Zatem błędem medycznym (pojęcie szersze niż lekarski, bo dotyczy nie tylko działań lekarza, a także pielęgniarki) nazywamy wszelkie działania niezgodne ze sztuką medyczną (lekarską). Możemy wyróżnić następujące rodzaje błędów medycznych:

  • diagnostyczny, czyli błąd na etapie rozpoznania choroby (np. nierozpoznanie lub wskazanie odmiennej jednostki chorobowej)
  • terapeutyczny, czyli w związku z udzielonym leczeniem. Może wynikać z działania (błędnie zapisane leki) lub zaniechania (brak pomocy pacjentowi po operacji czy na SOR)
  • organizacyjny, czyli wynikający z błędów administracyjno-organizacyjnych np. brak skierowania na określone badania
  • techniczny, czyli nieprawidłowe wykonanie decyzji lekarskich

Od kogo dochodzić odszkodowania za błąd medyczny?

Bezsprzecznym pozostaje fakt, że lekarz, a na podstawie art. 430 k.c. także szpital lub inna placówka świadcząca usługi medyczne, odpowiada za błąd medyczny. W zależności na jakiej podstawie pracownik medyczny jest zatrudniony, roszczenie powinno zostać skierowane bezpośrednio do tego pracownika lub do jego pracodawcy.

Każda placówka świadcząca usługi medyczne jest zobowiązana do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Stąd też na podstawie art. 822 § 1 k.c. można dochodzić odszkodowania także od zakładu ubezpieczeń, który udzielił ochrony takiemu podmiotowi. Lekarz ponosi także odpowiedzialność karną za popełnienie błędu medycznego.

Zgodnie z art. 160 § 1 k.k. kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Niemniej każdy przypadek należy traktować indywidualnie.

Błędy medyczne – przykłady.

Ilość przypadków, które można zakwalifikować jako błędy medyczne, jest w zasadzie nieograniczona. Jednym z najcześciej pojawiających się jest zarażenie gronkowcem złocistym. Większość placówek stara się, aby do tych sytuacji nie dochodziło. Niemniej te zdarzenia ciągle mają miejsce, a ich skutki bywają bardzo uciążliwe dla pacjentów.

Ponadto Kancelaria ma doświadczenie w sprawach dotyczących wadliwie wykonanych zabiegów operacyjnych oraz błędów polegających na wadliwej diagnostyce. Szczególnie te drugie bywają druzgocące, albowiem pacjent prawidłowo zdiagnozowany mógłby być w pełni wyleczony bez konieczności bolesnej terapii czy takich ekstremalnych rozwiązań jak amputacja kończony.

Niestety dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych jest trudne. W związku z tym ważne jest, aby skorzystać z adwokata, który specjalizuje się w błędach medycznych. 

Chcesz uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny? Skontaktuj się z Kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Tematy powiązane – czytaj też:
Odszkodowanie po pożarze budynku