Wiele się mówi o kredytach indeksowanych i denominowanych, albowiem głównie te produkty były sprzedawane klientom banków. Niemniej jednak można spotkać się także z pożyczkami w walucie obcej, które były udzielane przez instytucji finansowe. Umowy te również posiadają postanowienia uznawane za abuzywne, stąd unieważnienie pożyczki we frankach jest możliwe.

Pożyczka we frankach a kredyt frankowy

Wbrew powszechnym opiniom kredyt i pożyczka to zupełnie odmienne umowy. Umowa kredytu regulowana jest przez ustawę Prawo bankowe. Zgodnie z art. 69 ust. 1 przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Natomiast pożyczka uregulowana jest przez art. 720 ust. 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Najbardziej rzucająca się w oczy różnica pomiędzy tymi dwoma umowami  to brak konieczności wskazania celu wydatkowania uruchomionych środków.

Unieważnienie pożyczki we frankach – podstawy

Umowa pożyczki powinna określać m.in. kwotę (i walutę) pożyczki oraz co istotne zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu tej samej ilości pożyczonych pieniędzy. W kredytach indeksowanych i denominowanych nie jest spełniony ten warunek. Przede wszystkim banki udzielały kwoty kapitału pożyczki w złotówkach, a oczekiwały spłaty we frankach (bezpośrednio lub w oparciu o klauzule przeliczeniowe). Treść przepisu stanowi klarownie, że pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić taką samą ilość pieniędzy jaką dostał. W opisywanym powyżej przypadku warunek ten nie został spełniony. Powoduje to, że umowa taka jest bezwzględnie nieważna. Ponadto zastosowanie mają wszelkie argumenty dotyczące klauzul abuzywnych tj. ich bezskuteczność, a tym samym dalszy upadek umowy. Pożyczki hipoteczne we frankach oferowały takie banki jak PKO BP S.A. czy mBank S.A. W prowadzonej Kancelarię sprawie dot. pożyczki udzielonej przez ten drugi bank sąd udzielił zabezpieczenia powodom, którzy nie muszą spłacać rat pożyczki na czas trwania procesu. Koszt prowadzenia sprawy frankowej dotyczącej pożyczki nie różni się od kredytów. Stąd też można dochodzić wszelkich roszczeń z tej umowy na podobnych zasadach.

Unieważnienie pożyczki we frankach – kontakt z Kancelarią

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa pożyczki we frankach nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ile trwa rozprawa frankowa? Koszt sprawy frankowej  kredyt frankowy a pozew