Renta rodzinna została zdefiniowana w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako świadczenie przysługujące uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z wymienionych świadczeń. Podobną regulację znaleźć można w przypadku wystąpienia śmierci w wypadku przy pracy czy w skutek choroby zawodowej tak częstych w pracy górniczej. Bliskim w takich okolicznościach przysługuje renta rodzinna wypadkowa.

Kto jest uprawniony do otrzymania renty rodzinnej i renty rodzinnej wypadkowej?

Renta rodzinna powstała, aby wspomagać finansowo najbliższych po śmierć bliskiej dla nich osoby. Do tego świadczenia uprawnieni są członkowie rodziny będący naturalnymi dziećmi, dziećmi drugiego małżonka oraz przysposobionymi czy wziętymi na wychowanie do uzyskania przez nie szesnastego lub, jeśli kontynuują naukę, do dwudziestego piątego roku życia. Do grona osób uprawnionych należą również wdowa czy wdowiec oraz rodzice (także macocha i ojczym) osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Jakie świadczenie musiało przysługiwać osobie zmarłej?

Zgodnie z definicją przedstawioną przez ustawę osoba zmarła musiała albo pobierać świadczenia emerytalne lub rentowe z tytułu niezdolności do pracy albo powinna przynajmniej spełniać kryteria do uzyskania rzeczowych świadczeń. Przykładem takich danin może być emerytura pomostowa, emerytura obliczona według zreformowanych zasad, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne albo renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Natomiast jeśli bliscy chcą się ubiegać o świadczenie z tytułu renty rodzinnej wypadkowej, po osobie zmarłej, osoba ta powinna wcześniej pobierać rentę z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy albo pobierać rentę z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach lub z tytułu choroby zawodowej pozostającej w związku ze szczególnymi okolicznościami.

Ile wynosi renta rodzinna i renta rodzinna wypadkowa?

Uprawnieni otrzymują jedno, wspólne świadczenie, będące rentą rodzinną, które zostaje rozdzielone w częściach równych na ilość osób, którym ono przysługuje. Przykładowo jeśli jest tylko jedna osoba uprawniona do otrzymania renty to przysługuje jej 85% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu, natomiast jeśli są dwie osoby uprawnione, rozdzielane świadczenie wynosi 90% świadczenia, a dla trzech osób uprawnionych to aż 95% świadczenia, które przysługiwało albo przysługiwałoby zmarłemu.

Przypomnieć warto, że kwota najniższego świadczenia emerytalnego, rentowego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca 2022 r. wynosi 691,94 złotych. Natomiast najniższa renta rodzinna dla jednej osoby to kwota rzędu 588,19 złotych.

Czym różni się renta rodzinna dla wdowy po górniku?

Uprawnienie to zachowuje osoba, która zawarła ponownie związek małżeński ale wychowuje dzieci, wnuki albo rodzeństwo, które było uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Drugą możliwością zachowania prawa do renty dla takiej kobiety jest osiągnięcie przez nią pięćdziesiątego roku życia lub uzyskanie oświadczenia o niezdolności do pracy, jeśli spoczywa na niej obowiązek wychowania wyżej wymienionych osób.

Zastanawiasz się czy przysługuje ci prawo do renty rodzinnej lub twój bliski zmarł na skutek wypadku na kopalni czy też wskutek choroby zawodowej? Skontaktuj się z adwokatem z Katowic.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Tematy powiązane – czytaj też:
Odszkodowanie po pożarze budynku