W piątek zapadła decyzja o wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny postępowania restrukturyzacyjnego wobec Getin Noble Banku. Wszystkie depozyty i kredyty PLN zostaną przeniesione do innej instytucji bankowej. Niestety nie dotyczy to kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, a więc takich produktów, z którą są przedmiotem wspólnych działań kredytobiorców i ich pełnomocników. Jaki skutek rodzi restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. dla osób spłacających kredyty frankowe w tym banku?

Restrukturyzacja Getin Noble Bank a skutki procesowe.

Tego typu sytuacja powoduje pewne znaczące następstwa dla toczących się spraw w sądach. Niestety nie są one korzystne dla osób, którzy zdecydowali się na wytoczenie powództwa. Można wyróżnić przede wszystkim:

  • Zawieszenie postępowań sądowych na wniosek BFG. Należy tutaj dodać, że taki wniosek jest dla sądu wiążący.
  • Brak możliwości uzyskania zabezpieczenia roszczeń poprzez uprawnienie do niepłacenia rat (dotyczy nowych wniosków w tym zakresie i niezakończonych postępowań zabezpieczających)
  • Znacznie zwiększone ryzyko niewypłacalności banku, co ma istotne znaczenie dla tych kredytobiorców, którzy już spłacili kapitał (suma wpłat na rzecz banku równa się kwocie udzielonego kredytu)

Działania Kancelarii w związku z restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A.

Dla spraw prowadzonych przez Kancelarię zdecydowano o skierowaniu skarg na decyzję BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Takie uprawnienie wynika z przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Zgodnie z art. 103 ust. 5 tej ustawy od decyzji rada nadzorcza podmiotu w restrukturyzacji może wnieść skargę do sądu administracyjnego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia uzasadnienia decyzji temu podmiotowi. Uprawnionym do wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest również każdy, kogo interes prawny został naruszony decyzją.

 W przypadku uwzględnienia skargi będzie frankowiczom przysługiwać roszczenie odszkodowawcze od BFG. Ma to szczególne znaczenie dla tych kredytobiorców, którzy nadpłacili kapitał, a nie będą mogli odzyskać środków od banku. Należy dodać, że wobec podmiotu w restrukturyzacji nie można toczyć postępowań egzekucyjnych. Stąd w przypadku niewypłacalności Getinu jest szansa na odzyskanie środków bezpośrednio od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co się tyczy tych kredytobiorców, którzy nie uzyskali zabezpieczenia (swoją drogą dziwi decyzja niektórych sądów o oddaleniu takich wniosków, gdy wiadomym było, ze GNB jest w fatalnie sytuacji finansowej) i spłacili równowartość kapitału, Kancelaria rekomenduje zaprzestanie płacenia rat. W sytuacji, gdy bank „sam pobiera sobie środki z konta”, konieczne jest cofnięcie bankowi pełnomocnictwa w tym zakresie.

Do Kancelarii dochodzą także sygnały, że rozpoczęła się kampania straszenia kredytobiorców „syndykiem, wpisami do biku i wypowiedzeniami umowy” (i nie wiadomo czy jeszcze). Zalecamy zachowanie spokoju.

Restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. – Kancelaria adwokacka Katowice.

tel. 508 122 113

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: