Większość spraw toczących się w sądach dotyczy umów, gdzie waluta indeksacji lub denominacji był frank szwajcarski. Natomiast istnieje pewna grupa kredytobiorców, którzy zawarli podobne umowy z tą różnicą, że miernikiem waloryzacji był dolar amerykański. W związku z faktem, że niedawno dolar przekroczył „magiczną” barierę 5 złotych, warto zastanowić się czy unieważnienie kredytu w dolarach jest możliwe.

Unieważnienie kredytu hipotecznego w dolarach a sprawy frankowe

Przede wszystkim należy podkreślić, że umowy w dolarach amerykańskich różnią się od tych frankowych jedynie walutą. Oczywiście spraw frankowiczów jest o wiele więcej i stąd przekonanie, że są w oni w jakiejś uprzywilejowanej pozycji względem innych kredytobiorców „walutowych”. Otóż nie, bo sytuacja wszystkich kredytobiorców, którzy zawarli umowy indeksowane czy denominowane, bez względu na walutę jest identyczna.

Wartym odnotowania jest bowiem fakt, że treść zawartych umów różni się w zasadzie tylko walutą. Kredytów dolarowych udzielał np. BOŚ Bank i analizując postanowienia wzorca umowy proponowanego przez tą instytucję można dojść do przekonania, że istotnych różnić brak.

Ponadto frankowicze niejako „przetarli szlaki” i na kanwie spraw dotyczących ich kredytów jest bardzo bogate orzecznictwo. Prokonsumencki charakter wyroków, w szczególności TSUE, dotyczy także innych kredytobiorców, w tym tych, którzy mają umowę, gdzie walutą odniesienia jest dolar amerykański.

Od czego zacząć sprawę o unieważnienie kredytu w dolarach?

Każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. W związku z tym w pierwszej kolejności należy przygotować niezbędną dokumentację kredytową tj. umowę i regulamin (jeśli jest). Następnie warto porównać postanowienia swojej umowy kredytowej i porównać ją z szeregiem z umową frankową. Jeżeli umowa różni się tylko walutą, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby poważnie rozważyć wystąpienie na drogę sądową. Skutki wyroku w sprawie „dolarowej” będą takie same jak dla frankowiczów – unieważnienie umowy i zwrot wszystkich wpłaconych kwot. Bardziej szczegółowo rozliczenie po zakończonej sprawie zostało opisane w artykule.

Oczywiście każda sprawa wiążę się z pewnym ryzykiem, stąd najlepiej zlecić prowadzenie jej doświadczonemu adwokatowi.  

Czy można uzyskać zabezpieczenie w sprawie o unieważnienie kredytu w dolarach?

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię wiele kredytobiorców uzyskuje zabezpieczenie roszczeń na czas procesu. Dzięki temu do prawomocnego zakończenia sprawy nie muszą oni uiszczać rat kapitałowo-odsetkowych, a bank nie ma możliwości np. wypowiedzenia umowy czy wpisania takiego kredytobiorcy do BIK. Podobnie jest w sprawach, gdzie kredyt jest związany z dolarem amerykańskim. Poniżej przykładowe postanowienie w tego typu postępowaniu:

kredyt hipoteczny w dolarach wyrok

 

 

Kredyt w dolarach – unieważnienie – pomoc prawna, Kancelaria adwokacka Katowice.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: