Znakomita większość frankowiczów zawierała umowy, które od razu były kredytami indeksowanymi czy denominowanymi. Istnieje jednak katalog osób oryginalnie posiadających umowy czysto złotowe, lecz za namową banków czy pośredników przewalutowane poprzez stosowny aneks do franka szwajcarskiego. Powstaje zatem pytanie czy unieważnienie umowy przewalutowanej do franka jest możliwe?

Unieważnienie umowy przewalutowanej do franka a aneks.

Kredytobiorcy posiadający kredyt w złotówkach obserwując rynek usług finansowych i porównując swoje warunki z tymi, które proponowały banki frankowiczom, mogli dojść do przekonania, iż ich umowy są niekorzystne. Nie ulega wątpliwości, że kredyty złotowe były znacznie wyżej oprocentowane, co też przekładało się na wysokość raty kapitałowo-odsetkowej. Banki miały świadomość tych frustracji swoich klientów, więc postanowiły im pomóc. Proponowały zatem aneksy, które powodowały, że dotychczasowy kredyt złotowy, stawał się frankowym.

Analizując treść takich aneksów można dojść do przekonania, że polegały one najczęściej na wklejeniu wzorca umowy frankowej. Stąd też postanowienia takiego aneksu są tożsame z typową umową frankową. Pozwala to takim frankowiczom na kwestionowaniu postanowień podpisanego przez aneksu powołując się na te same okoliczności, co w przypadku „zwykłych” kredytobiorców frankowych.

Unieważnienie umowy czy aneksu?

Przedmiotem postępowania tego typu sprawie nie jest kwestionowanie umowy, ale aneksu, który spowodował, że w umowie pojawił się frank szwajcarski. Stąd też powództwo musi zostać skierowane przeciwko temu dokumentowi i polegać na ustaleniu, że taki aneks jest nieważny.

W przypadku pozytywnego wyroku aneks przestaje wiązać i strony powinny wrócić do wykonywania „starej” umowy złotówkowej. Niemniej biorąc pod uwagę upływ czasu suma wpłat na poczet umowy aneksowanej jest znaczna i w większości przypadków odpowiada co najmniej wysokości udzielonego kapitału. Stąd po wygranej sprawie najlepiej złożyć oświadczenie o spłacie kapitału i tym samym zamknąć kredyt złotowy.

Zatem unieważnienie aneksu nie będzie powodować całkowitego rozwiązania umów kredytowych z bankiem, ale pozwoli na powrót do kredytu złotowego i w zasadzie natychmiastowej spłaty takiej umowy.

Unieważnienie umowy przewalutowanej do franka – pomoc prawna, Kancelaria adwokacka Katowice.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: