Wskutek wypadku samochodowego dochodzi nie tylko do uszkodzenia samochodu czy szkody na osobie. Często bardziej dotkliwym skutkiem jest niemożność zarobkowania albo utrata spodziewanego zysku. W jaki sposób dochodzić należnego odszkodowania w tym zakresie i jak formułować żądanie?

Utracone dochody z OC sprawcy – podstawa prawna

Zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przepis ten określa zakres obowiązku odszkodowawczego. Już z samej treści wynika, że szkoda to rzeczywiste straty (uszkodzenie pojazdu) i utracone korzyści (np. utrata dochodu). Należy wskazać, że wykazanie faktu utraty dochodów jest trudne, albowiem szkoda taka ma zawsze charakter hipotetyczny.

Wykazanie szkody a praktyka zakładów ubezpieczeń.

Jak wspominałem powyżej, faktyczne wykazanie szkody wiąże się z pewnymi trudnościami dowodowymi. Fakt ten skrzętnie wykorzystują zakłady ubezpieczeń, które ochoczo odmawiają wypłaty odszkodowań z tytułu utraconych dochodów, a dochodzonych z polisy OC sprawcy. W uzasadnieniu często ubezpieczyciele wskazują, że szkoda nie została wykazana, a ciężar dowodu, zgodnie z 6 k.c., obciąża roszczącego. Tego typu podejście oczywiście jest wadliwe. Jak bowiem wskazywał wielokrotnie Sąd Najwyższy (Wyrok SN z dnia 18 listopada 2009 r. (sygn. II CSK 257/09); Wyrok SN z dnia 7 sierpnia 2003 r. (sygn. IV CKN 387/01), postępowanie likwidacyjne z założenia nie jest postępowaniem spornym, w jakim mógłby funkcjonować ciężar dowodu w rozumieniu art. 6 k.c. Stąd też ubezpieczyciele powinni raczej wspołpracować i „wskazywać drogę” osobie występującej z roszczeniem (np. poprzez wskazanie konkretnych dokumentów i faktów, na które te dokumenty są niezbędne), a nie bezdusznie odmawiać powołując się na wskazane 6 k.c..

Utracone dochody z OC sprawcy – jakie dokumenty przygotować?

Niestety nie ma uniwersalnej listy dokumentów, która pasowałaby do każdej sprawy szkodowej. W zależności od rodzaju działalności ten katalog może się różnić. Najłatwiej wykazać dochody mają osoby, które pozostają w stałym stosunku umowny z jakimś podmiotem i uszkodzenie pojazdu, a tym samym jego unieruchomienie, skutkuje niemożliwością świadczenia usług. Przykładem może być taksówkarz, który nie ma możliwości wynajęcia pojazdu zastępczego. Taki przedsiębiorca natomiast poprzez okazania wydruków z kasy za ostatnie 3 miesiące poprzedzające szkodę oraz wykaz kosztów stałych w sposób stosunkowo łatwy udowadnia swoją stratę. Tak samo przewoźnik, którego zestaw jest naprawiany na warsztacie i przepada mu umówiony wcześniej fracht. O wiele większym wyzwaniem jest wykazanie utraty dochodów przez osoby świadczące usługi niematerialne.

Kontakt z Kancelarią – odszkodowanie z OC sprawcy

Zapraszam do współpracy i kontaktu.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.