Chwila nieuwagi, złe warunki drogowe czy rozmowa przez telefon mogą skutkować kolizją drogową. Stres związany ze zdarzeniem, konieczność likwidacji szkody i oczekiwania na naprawę to nie wszystkie negatywne skutki. Jednym z bardziej dokuczliwych jest utrata wartości pojazdu po wypadku. Odszkodowanie za utratę wartości samochodu to prawo poszkodowanego do wyrównania start związanych z wypadkiem. 

Kiedy to roszczenie przysługuje? Techniczne aspekty wyliczenia utraty wartości rynkowej pojazdu.

Niewątpliwie rynkowa utrata wartości pojazdu po szkodzie to normalne następstwo szkody komunikacyjnej. Niestety nie każdemu i nie w każdej sytuacji to roszczenie przysługuje. Zasady w tym zakresie normalizuje Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości z 2009 roku. I tak wskazuje się, że:

  • rynkowy ubytek przysługuje za pierwszą szkodę o charakterze kolizyjnym
  • szacowanie ubytku jest zasadne, kiedy naprawa jest technicznie i ekonomicznie uzasadniona
  • rynkowy ubytek maleje proporcjonalnie do czasu używania pojazdu
  • dla samochodów osobowych oblicza się rynkowy ubytek dla utrzymanych w należytym stanie i nie starszych niż 6 lat
  • uszkodzenie musi dotyczyć lakierowanych, metalowych, nieodejmowalnych elementów nadwozie

Utrata wartości handlowej pojazdu – wyroki. 

Uprawnienie do dochodzenia tego roszczenie usankcjonował Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 października 2001 r. sygn. akt III CZP 57/01, gdzie wskazał:

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. 

Stąd też jako podstawę można dochodzić utraty wartości pojazdu jako różnicy w majątku poszkodowanego przed szkodą a po szkodzie. Odbywa się zgodnie z zasadą pełnej kompensacji szkody w oparciu o art. 361 § 1 i § 2 k.c. oraz art. 363 § 2 k.c.. Spadek wartości samochodu to roszczenie, które jest zasadne. 

Kalkulacja utraty wartości samochodu – ile wynosi odszkodowanie za utratę wartości samochodu?

Należy przede wszystkim zgłosić takie roszczenie do zakładu ubezpieczeń, który likwiduje szkodę z OC sprawcy. Tutaj od razu mała uwaga – ubezpieczyciele, o ile w ogóle wyliczą ten ubytek, to znacznie go zaniżą. Zatem, aby poznać prawdziwą wartość, należy skorzystać z usługi wyliczenia oferowaną przez niezależnego rzeczoznawcę. Kancelaria posiada niezbędne narzędzia, aby tego typu roszczenie sformułować. Utrata wartości pojazdu – kalkulator, który wylicza szkodę to specjalistyczne systemy typu Info-Ekspert. 

Jak napisać wniosek o utratę wartości pojazdu po kolizji?

Wniosek o wyliczenie wartości pojazdu powinien być sformułowany jak zgłoszenie szkody. Jeżeli ubezpieczyciel nie uwzględni go w wycenie, należy napisać reklamację. Spadek wartości auta to naturalna konsekwencja wypadku i z tego tytułu należy się odszkodowanie. Niemniej jednak warto zastanowić się nad powierzeniem sprawy specjaliście w tym zakresie. Odszkodowanie za utratę wartości samochodu po wypadku jest niechętnie wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeń. 

Spadek wartości pojazdu – kontakt. Adwokat Katowice odszkodowanie.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.