XXI wiek przyniósł wiele ciekawych rozwiązań technologicznych, z których korzystamy codziennie. Jednym z nich jest Internet, który pozwala natychmiastowe wyszukanie informacji czy zamówienie ulubionych produktów bez wychodzenia. Bardzo popularne w naszym kraju jest korzystanie z tzw. bankowości internetowej. Pozwala ona na łatwe i szybkie korzystanie ze zgromadzonych środków czy produktów bankowych. Jednymi z nich są kredyty i pożyczki. Niestety szereg ułatwień dla konsumentów jest wykorzystywana przez oszustów, którzy wykorzystując naszą niewiedzę lub naiwność możemy paść ofiara przestępstwa. Jednym z bardziej dotkliwych jest wyłudzenie kredytu z banku. Oczywiście taki kredyt obciąża „kredytobiorcę”, czyli ofiarę. Co zrobić w takiej sytuacji?

Umowa kredytu a działanie przestępcy

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Już z samej treści powyżej przytoczonego przepisu można wywnioskować, że z jednej strony bank przekazuje określoną kwotę pieniędzy, a kredytobiorca oświadcza, że wykorzysta je na oznaczony w umowie cel i zwróci je zgodnie harmonogramem płatności. W sytuacji, gdy umowa została „zawarta” przez oszusta, to brak jest po stronie „kredytobiorcy” wskazanego w umowie woli jej zawarcia. Przecież to nie ofiara przestępstwa wyraził wolę jej zawarcia, a sam sprawca. Stąd bank nie mógł skutecznie zawrzeć umowy z pokrzywdzonym.

Wyłudzenie kredytu przez internet – jak się zachować?

W pierwszej kolejności należy zgłosić sprawę do właściwej jednostki policji i poinformować o wszystkich okolicznościach zdarzenia. Następnie koniecznie trzeba złożyć reklamację do banku i wskazać, że to nie my zawarliśmy sporną umowę. Bank ma obowiązek rozpatrzyć wszelkie okoliczności przez nas podniesione i podjąć odpowiednie środki. Niestety często mimo oczywistych okoliczności bank stoi na stanowisku, ze umowa została prawidłowo zawarta i twierdzi, że należy ją spłacać.

Natomiast wyłudzenie kredytu przez Internet nie musi od razu znaczyć, że tak istotnie się stanie. Wbrew stanowisku banków w takich sytuacji nie dochodzi przecież do zawarcia umowy, bo domniemany kredytobiorca nie wyraził zgody na jej zawarcie. Aby umowa kredytu czy pożyczki została zawarta potrzebne jest złożenie oświadczenie woli. Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). W przypadku, gdy umowę zawiera oszust bez naszej zgody nie dochodzi do żadnego oświadczenia woli poszkodowanego.

Biorąc pod uwagę powyższe, gdy wyłudzenie kredytu nastąpiło na naszą niekorzyść, należy wystąpić z powództwem o nieistnienie umowy. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego pełnomocnika.

 Wyłudzenie kredytu i pozew przeciwko bankowi – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli zostałeś oszukany przez przestępcę internetowego – skontaktuj się z Kancelarią.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Nieautoryzowane transakcje
Kradzież pieniędzy z konta PKO BP