29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie istotnej dla frankowiczów. Zgodnie z treścią wyroku to sąd krajowy powinien ustalić czy należy utrzymać w mocy warunki umowy po stwierdzeniu abuzywności klauzul. Ponadto sąd polski powinien poinformować konsumenta o konsekwencji stwierdzenia nieważności umowy. Co ten wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów?

Jaka jest treść wyroku TSUE w sprawach frankowych?

Poza kwestiami podniesionymi powyżej bardzo istotne jest stwierdzenie, że podpisanie aneksu nie ma wpływu na możliwość stwierdzenia abuzywności postanowień umowy frankowej. Część frankowiczów podpisywało tzw. aneksy antyspreadowe, które umożliwiały np. spłatę bezpośrednio  w CHF. Dzięki wyrok TSUE frankowicze mają pewność, że nie ma to wpływu na możność dochodzenia swoich roszczeń. Kolejnym ważną kwestią jest wskazanie, że nie można usunąć części postanowienia umownego i pozostawienia „okrojonej” treści. Ma to znaczenie dla frankowiczów GE Money Bank, gdzie mówi się o kursie wypłaty/spłaty jakim średnim NBP + marża banku (nieokreślona i dowolnie kształtowana). Wyrok TSUE stwierdza, że niemożliwym jest skreślenie części dot. marży i pozostawienie kursu NBP. Klauzula może zostać unieważniona jako całość.

Czego dalej nie wiemy po wyroku TSUE dot. kredytów frankowych?

Nie wyjaśniono co z przedawnieniem roszczeń związanych z unieważnieniem umowy oraz kwestią dotyczącą opłaty/wynagrodzenia korzystania z kapitału. Na to pytanie odpowie najprawdopodobniej 11 maja 2021 r. Sąd Najwyższy w uchwale, na którą czekają wszyscy frankowicze.

Wyrok TSUE frankowicze – kontakt z Kancelarią.

Zapraszam do kontaktu w celu bezpłatnej analizy umowy frankowej.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.