Informacja o przymusowej restrukturyzacji Getin Bank stanowiła nie lada wydarzenie na rynku bankowym. Decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uderzyła w szczególności w osoby posiadające kredyty frankowe. Zarówno osoby, które zdecydowały się na wytoczenie powództwa jak i Ci, którzy jeszcze nie podjęli kroków prawnych zostali postawieni w trudnej sytuacji. Od razu w mediach pojawiły się informacje, że bank będzie niewypłacalny, a zabezpieczenie roszczeń w sprawie Getin Bank w toku procesu jest niemożliwe w związku z przepisami prawa. W tym miejscu należy postawić pytania czy można nie płacić rat kredytu frankowego w Getin Banku?

Zabezpieczenie roszczeń w sprawie Getin Bank a ustawa

Zgodnie z art. 135 § 1 ustawy Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji postępowanie egzekucyjne lub zabezpieczające skierowane do majątku podmiotu w restrukturyzacji wszczęte przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji podlega umorzeniu. Przepis ten był przytaczany na szereg sposób i miał stanowić argument na to, że Frankowiczowi nie przysługuje wydanie postanowienia roszczeń o zabezpieczeniu poprzez zawieszenie spłaty rat do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Należy zwrócić uwagę na treść art. 135 § 1 ustawy o BFG, który mówi o postępowaniu zabezpieczającym skierowanym do majątku podmiotu w restrukturyzacji. Część sądów stoi na stanowisko, że wydanie zabezpieczenia poprzez uprawnienie Frankowicza do niepłacenia rat nie jest skierowane do majątku Getin Banku. Stąd też brak jest podstaw do niewydania takiego postanowienia czy umorzenia postępowania zabezpieczającego już wszczętego.

Sądy uprawniają frankowiczów do niepłacenia rat w sprawach przeciwko Getin Bank w restrukturyzacji.

W sprawie prowadzonej przez Kancelarię przeciwko Getin Bank Klientom zostało udzielone zabezpieczenie uprawniające do niepłacenia rat do zakończenia postępowania w sprawie. Pozwana złożyła wniosek o uchylenie tego postanowienia i umorzenie postępowania argumentując to treścią przepisu art. 135 ust. 1 ustawy o BFG. Sąd Okręgowy w Sosnowcu postanowieniem z dnia 18 października 2022 r. (sygn. akt I C 350/22), a więc już po ogłoszeniu restrukturyzacji, oddalił wniosek banku. Orzeczenie o zabezpieczeniu stało się prawomocne i Klienci Kancelarii nie muszą płacić rat, których zwrotu raczej nie mogą się spodziewać. Poniżej wspomniane postanowienie Sądu. Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że zabezpieczenie roszczeń w sprawie Getin Bank jest możliwe. Dlatego też kredytobiorcy mogą spokojnie decydować się na wytoczenie powództwa temu bankowi.

Martwisz się, że nie będzie ugód z Getin Bank? Skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką w Katowicach.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: