Pragnę poinformować, że Klienci Kancelarii uzyskali zabezpieczenie w sprawie kredytu frankowego przeciwko Santander Bank Polska S.A. (kredyt indeksowany po dawnym Kredyt Banku). W dniu 21 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Cywilny wydał postanowienie, na mocy którego udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego poprzez unormowanie na czas trwania postępowania praw i obowiązków stron poprzez zawieszenie obowiązku świadczenia rat kapitałowo-odsetkowych spełnianych przez powodów w wykonaniu zawartej przez nich umowy kredytu. Zawieszenie spłaty rat obowiązuje od 1 listopada 2021 r. To już kolejne pozytywne orzeczenie przeciwko temu bankowi w sprawach prowadzonych przez Kancelarię.

Zabezpieczenie w sprawie kredytu frankowego – co daje?

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.  Przede wszystkim takie postanowienie sądu może uprawnić powodów do niepłacenia rat przez cały okres trwania procesu. Biorąc pod uwagę długość trwania postępowania i wysokość samych rat, jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Aby takie zabezpieczenie otrzymać należy wykazać interes prawny i uprawdopodobnić roszczenie. Więcej o samym zabezpieczeniu w tym artykule.

Zabezpieczenie w sprawie kredytu – treść

W treści wpisu znajduje się wspomniane postanowienie, w którym to, jak wskazywałem powyżej, sąd uprawnił Klientów Kancelarii do niepłacenia rat kapitałowo-odsetkowych. Wydaje się, że nie ma potrzeby uzasadniania jak korzystne jest to rozwiązanie dla frankowiczów. zabezpieczenie w sprawie kredytu

W innej sprawie prowadzonej przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Częstochowie również zapadło postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń poprzez zawieszenie obowiązku spłat rat kapitałowo-odsetkowych. Dodatkowo Sąd zakazał pozwanemu bankowi przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej oraz do Krajowego Rejestru Dłużników informacji o zaległościach w spłacie przez powoda rat swojego kredytu na cele mieszkaniowe. Skan postanowienia poniżej:

Unieważnienie umowy kredytu frankowego – kontakt z Kancelarią

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Ugoda frankowa z Santander – czy warto?
Ile trwa rozprawa frankowa?
Koszt sprawy frankowej
Kredyt frankowy a pozew