Brak rat CHF – scenariusz wymarzony dla dużej części kredytobiorców. Kiedy i w jakich sytuacjach może dojść do takiego rozstrzygnięcia? Co należy zrobić, aby uzyskać takie orzeczenie sądu?

Kilka dni temu Prezydent podpisał ustawę, na mocy której kredytobiorcy mogą złożyć do swojego banku wniosek o bezodsetkowe wakacje kredytowe. Niestety rozwiązanie to nie dotyczy frankowiczów, a wyłącznie tych osób, które zaciągnęły swoje zobowiązane w złotych polskich.????

Co zatem może zrobić kredytobiorca spłacający swój kredyt frankowy, aby uwolnić się od obowiązku tego przykrego obowiązku? Odpowiedź brzmi: przeanalizować umowę, wytoczyć powództwo i złożyć wniosek o zawieszenie raty kredytu we frankach?

Czy można przestać płacić i po prostu odczuwać brak rat CHF?

Odpowiedz brzmi: tak. Służy temu instytucja zabezpieczenia roszczenia w toku postępowania cywilnego. Ma ona na celu ochronę interesów strony postępowania, w tym wypadku powoda, który pozwał bank. Wystąpienie z wnioskiem o udzielnie zabezpieczenia powództwa w pozwie jest bezpłatne. W toku procesu taki wniosek kosztuje 100 zł, co nie jest kwotą dużą, a jego ewentualne przyjęcie przez sąd jest dla występującego Frankowicza nad wyraz korzystne.

Na czym polega korzyść?

W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sądu w tym zakresie otrzymujemy swoiste wakacje kredytowe. Tym samym nie musimy płacić rat na czas trwającego procesu. Aby sąd udzielił tego typu zabezpieczenie musimy wykazać dwie przesłanki: uprawdopodobnić roszczenie i wykazać interes prawny.

Naszym roszczeniem w sprawach przeciwko bankom dot. kredytów frankowych jest ustalenie nieważności umowy. Zatem jeżeli bank udzieli nam takiego zabezpieczenia, to możemy uznać, że uprawdopodobniliśmy swoje roszczenie i sąd uznaje je za zasadne. W takiej sytuacji taktyka banku polegająca na przedłużaniu postępowania w nieskończoność traci na skuteczności, albowiem nic na tym nie zyskuje.

Interes prawny natomiast polega na wskazaniu co się stanie, gdy takie zabezpieczenie nie zostanie udzielone. Szczególną sytuację mają tutaj Frankowicze, których suma spłat w złotówkach przekracza kwotę udzielone kapitału w złotówkach. Tacy powodowie mogą w ten sposób uniknąć zwiększania się nadpłaty, co w przypadku unieważnienia umowy ma kolosalne znaczenie.

Jak argumentować wniosek o zabezpieczenie?

Najważniejsze jest wskazanie, że w okresie prowadzenia procesu zainicjowanego pozwem przeciwko bankowi suma nadpłaty w stosunku do kapitału będzie się sukcesywnie zmniejszać. Brak zawieszenia spłaty rat może unicestwić osiągniecie celu, jaki Frankowicz chce osiągnąć powództwem. Ponadto można podnieść, że brak zabezpieczenie może skutkować trudnościami w egzekwowaniu swoich roszczeń względem pozwanego banku. Nie można także zapominać, że dalsze płacenie rat w przypadku kredytu, który zostanie unieważniony jest po prostu nielogiczne.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: