Dział spadku staje się problemem w chwili uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Istotnym pozostaje jednak fakt, że po uzyskaniu takich dokumentów spadkobierca jest wymieniony jedynie jako uprawniony do ułamkowej części majątku spadkodawcy, jak 1/3, natomiast brak jest określenia własności poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład masy spadkowej. Powoduje to dodatkowe trudności, jak spory o nieruchomość mieszkaniową, lokalową czy chociażby samochód. Aby rozwiązać ten problem niezbędne jest dokonanie notarialnego bądź sądowego działu spadku.  Jak tego dokonać?

Dział spadku u notariusza – jak wygląda?

Ustawodawca aby ułatwić spadkobiercom dokonanie wzajemnych rozliczeń, tym samym ograniczyć czas w trudnych dla nich chwilach wskazał alternatywne sposoby działu masy spadkowej między spadkobierców. Pierwszym ze sposób jest dokonanie działu spadku w kancelarii notarialnej. Można tego dokonać poprzez zawarcie umowy przed notariuszem, jednak niezbędnym warunkiem jest zgłoszenie się wszystkich spadkobierców, zarówno ustawowych, jak i testamentowych. Równocześnie należy zaznaczyć, że aby umowa mogła wywrzeć odpowiednie skutki, tym samym zostać zawartą przed notariuszem, wszyscy spadkobiercy muszą wyrazić zgodę na jej treść, a tym samym na podział.

Może lepiej sądowy dział spadku?

Drugim i zdecydowanie częściej wybieranym przez spadkobierców sposobem dokonania działu spadku pozostaje postępowanie przed sądem. Dość szerokie regulacje umożliwiają spadkobiercom wybór wniosku – tj. o zgodny dział spadku bądź też w przypadku braku porozumienia, wniosek o dział spadku, przy czym do sądu należy wtedy przyznanie poszczególnych części masy spadkowej na danych spadkobierców. Nie należy zapomnieć, że wraz ze stosownym wnioskiem  należy wnieść o zniesienie współwłasności poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku, celem uniknięcia dalszych, przedłużających się często postępowań.

Warto wspomnieć, że spadkobiercy decydują się częściej na sądowy dział spadku z uwagi na jego niższy koszt, a prowadzący do tożsamych skutków jak umowny dział spadku przeprowadzony w kancelarii notarialnej.

Sprawy spadkowe – Kancelaria adwokacka Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: