• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Bezwzględna kara pozbawienia wolności nie musi oznaczać, że skazany zostanie osadzony w zakładzie karnym. W polskim systemie prawnym możliwe jest odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Niniejszy artykuł opisuje jakie kryteria należy spełnić, aby móc skorzystać z „bransolety”.

Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – jakie są kryteria?

Zgody na odbywanie kary w tym trybie udziela sąd penitencjarny, czyli ten, który ma uprawnienia orzecznicze względem skazanych (przerwa w odbywaniu kary itp.). Natomiast, aby uzyskać zgodę sądu należy spełnić łącznie kilka następujących warunków:

  • maksymalna orzeczona kara to 18 miesięcy pozbawienia wolności i nie w warunkach recydywy wielokrotnej
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę, aby obywanie kary
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Gdzie należy kierować wniosek o wykonywanie kary w ramach dozoru elektronicznego i kto może go złożyć?

Właściwym, zgodnie z art. 3 § 2 kkw, jest ten sąd penitencjarny, gdzie przebywa skazany. Wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć skazany lub jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego.

W praktyce warto skorzystać z pomocy adwokata, bo choć można wniosek składać wielokrotnie, to znacznie bardziej skuteczne są te sprawy, gdzie występuje profesjonalny obrońca.

Jak wygląda odbywanie kary w ramach systemu dozoru elektronicznego?

Skazany na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary. Takie mieszkanie może opuścić w określonym celu i godzinach np. w celu wykonywania pracy czy wizyta do lekarza. Skazany jest nadzorowany przez kuratora sądowego i urządzenia techniczne, które monitorują jego poczynania. Na ręce lub nodze skazanego montowana jest specjalna bransoleta w wyglądzie podobna do zegarka, którą skazany jest zobowiązany nosić. W miejscu odbywania kary (w domu) montowany jest odbiornik, który sprawdza czy skazany jest w jego pobliżu. Jeżeli występuje brak sygnału, oznacza to, ze skazany oddalił się z miejsca zamieszkania.

Zamiana kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny – jak to zrobić?

Nie stoi na przeszkodzie, aby osobie, która odbywa karę w zakładzie karnym, zmienić pozostałą część kary na wykonanie jej w trybie dozoru elektronicznego.  W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego sądu. Przy sądach okręgowych funkcjonują wydziały penitencjarne i nadzoru nad wykonaniem orzeczeń karnych. Tam też decyduje się o tym czy dany skazany kwalifikuje się do takiej zamiany. Na ocenę sądu mają wpływ opinia zakładu karnego czy okoliczności wykonywania kary w ramach dozoru elektronicznego. Stąd warto, aby wnioskodawca mógł wskazać, iż chce podjąć pracę (najlepiej jakby miał jakieś oświadczenie przyszłego pracodawcy) czy zająć się rodziną.

 

Jeżeli interesuje Cię odbywanie kary w ramach systemu dozoru elektronicznego, to skontaktuj się z Kancelarią:

Dane kontaktowe

  • Katowice, al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114

Skontaktuj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Kontakt