Każdy kierowca wie, ze należy przestrzegać zasad ruchu drogowego. Nieostrożna lub brawurowa jazda może mieć poważne skutki dla sprawcy wypadku. Kodeks karny za tego typu przestępstwo przewiduje szereg dotkliwych kar. Na czym polega ten czyn karalny, kiedy dochodzi do jego popełnienia, czym wypadek różni się od kolizji i jaka grozi kara za spowodowanie wypadku drogowego?

Kolizja a wypadek drogowy

Pierwszą i to najważniejszą różnicą jest to, że kolizja jest wykroczeniem, a wypadek przestępstwem.  Kary za wykroczenie przewidziane w kodeksie są znacznie mniej dotkliwe. O wypadku mówimy wtedy, gdy:

  • sprawca naruszył, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
  • wywołał wypadek nieumyślnie
  • doszło do powstania obrażeń powyżej 7 dni lub śmierci innej osoby niż sam sprawca

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki kolizją będzie takie zdarzenie, gdzie nie doszło do powstania obrażeń ciała wskazanych w ostatnim punkcie. Nie ma tutaj znaczenia wartość uszkodzonych pojazdów czy intensywność uszkodzeń.

Kara za spowodowanie kolizji drogowej to przede wszystkim mandat

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie nowy taryfikator mandatów, który dojmująco karze za spowodowanie kolizji drogowej. Takie zdarzenie będzie wiązać się z mandatem w wysokości 1000 zł. Natomiast jeśli ktoś chociażby nieznacznie ucierpiał, to kara wzrasta do kwoty 1500 zł. Należy pamiętać, że nie zawsze należy wzywać policję. Taki obowiązek powstaje wtedy, gdy ktoś ucierpiał, uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub nie wiadomo kto jest sprawcą. Jeśli brak jest tego typu okoliczności, to lepiej spróbować porozumieć się z poszkodowanym i sporządzić stosowne oświadczenie z miejsca zdarzenia.

Kara za spowodowanie wypadku drogowego – czego się spodziewać?

Przestępstwo to występuje w typie podstawowym i kwalifikowanym. Stąd też odmienne są kary grożące sprawcy w zależności od skutków zdarzenia, albowiem to jest kryterium uznania zdarzenia drogowego za kolizję, wypadek w typie podstawowym lub kwalifikowany.

Zgodnie z art. 177 § 1 k.k. za spowodowanie obrażeń powyżej 7 dni (lekki lub średni uszczerbek na zdrowiu) sprawcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Przez lekkie i średnie obrażenia należy rozumieć złamania, zwichnięcia czy czasowe niedowłady kończyn. Warto wskazać, że za ten czyn nie jest przewidziana dolna granica kary, więc możliwe jest orzeczenie nawet minimalnej kary przewidzianej przez kodeks karny tj. grzywny. Typ kwalifikowany wskazany w art. 177 § 2 k.k. określa okoliczności, gdy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu. Należy przez to rozumieć sytuację, gdy dochodzi:

  • pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia
  • innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała

W związku z faktem, że skutki zdarzenia są poważniejsze, dotkliwsza jest także kara. Sprawcy czynu określonego w art. 177 § 2 k.k. grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.  

Grozi ci kara za spowodowanie wypadku drogowego? Skontaktuj się z Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.