Rozbój stanowi jedno z poważniejszych przestępstw uregulowanych w kodeksie karnym. Wbrew pozorom spełnienie wszystkich przesłanek tego czynu zabronionego nie jest bardzo wymagające i często sprawcy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie niesie nawet najmniejszego użycie przemocy. Rozbój często w mowie potocznej utożsamiany jest z jawną niesprawiedliwością czy wyzyskiem. Należy jednak pamiętać, że w świetle prawa karnego jest to kwalifikowana postać kradzieży, która może przyjmować dwa typy.

Rozbój –  jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa w typie podstawowym?

W typie podstawowym, rozbój jest to nic innego jak kradzież, która poprzedzona została dodatkowymi działaniami sprawcy, co przekłada się na jej zwiększone bezprawie i surowszą karę. Czym są jednak wyżej wspomniane działania dodatkowe? Kodeks karny normuje je jako:

  • użycie przemocy;
  • groźby natychmiastowego użycia przemocy;
  • doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezradności.

Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie wymienione czyny muszą mieć miejsce przed faktycznym zaborem rzeczy lub chwili jego dokonywania. Takie przestępstwo zagrożone jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, co jest tożsame z klasyfikacją tego czynu jako występek.

Jaka kara grozi za popełnienie rozboju w typie kwalifikowanym?

Drugim typem rozboju jest typ kwalifikowany. W tym przypadku sama postać rozboju niesie za sobą jeszcze większą bezprawność. Związana jest ona bowiem z posługiwaniem się przez sprawcę w trakcie kradzieży bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu. Prawo karne nakazuje traktować taki czyn jako zbrodnie przewidując karę od 3 do 12 lat pozbawienia wolności za jej popełnienie.

Czy możliwe jest złagodzenie kary za rozbój?

Mając to na uwadze powagę tego przestępstwa nie można jednak nie wspomnieć o możliwości uznania rozboju za „wypadek mniejszej wagi”. Pomimo braku kodeksowej definicji tego pojęcia, w orzecznictwie uznaje się go za czyn o mniejszej szkodliwości społecznej i winie sprawcy. Zdarza się, że rozbój popełniony w trybie podstawowym po spełnieniu kilku warunków wpisuje się w popierane w doktrynie wyjaśnienie. Często ma to miejsce w momencie, kiedy wartość skradzionej rzeczy oraz użyta do jej zagarnięcia przemoc była znikoma. Zachowanie takie pomimo spełnienia wszystkich znamion przestępstwa może przełożyć się na złagodzenia kary, która przypada w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa karnego? Skontaktuj się z kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: