Warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności jest jednym ze sposobów poddania sprawcy próbie. Istnieje możliwość warunkowego zwolnienia skazanego z odbywania reszty kary pozbawienia wolności po spełnieniu określonych przepisami przesłanek. Należy zaznaczyć, iż warunkowe przedterminowe zwolnienie jest uprawnieniem, o którego zastosowaniu decyduje sąd penitencjarny, analizując w sposób indywidualny sytuację osoby skazanej. Zatem nie każdy skazany może liczyć na to, że sąd się przychyli do jego prośby. 

Kto może złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności?

Wniosek może złożyć sam skazany, jego obrońca, dyrektor zakładu karnego, w którym skazany przebywa oraz kurator sądowy. Opłata za wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności wynosi 45 zł. Wniosek należy złożyć do sądu penitencjarnego, którym jest właściwy wydział Sądu Okręgowego, w którego okręgu skazany odbywa karę pozbawienia wolności. Rozpoznanie wniosku w tej kwestii odbywa się podczas posiedzenia w zakładzie karnym. 

Kiedy sąd może zezwolić na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności?

Sąd rozpoznając wniosek bierze pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary. Zatem osoby, które zachowują się nieprawidłowo i nie przestrzegają zasad panujących w zakładzie karnym, muszą się liczyć z oddaleniem wniosku. 

Skazany może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po odbyciu 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. W przypadku skazanego recydywisty sąd może zastosować warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu przez niego co najmniej 2/3 kary.

Jeżeli skazany popełnił przestępstwo działania w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, przestępstwo o charakterze terrorystycznym lub uczynił z przestępstwa stałe źródło dochodu okres odbycia kary pozbawienia wolności ulega znacznemu podwyższeniu do ¾ okresu pozbawienia kary wolności.

Jak długo trwa wyznaczony przez sąd okres próby?

Okres próby wyznaczony po uwzględnieniu wniosku skazanego nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. W sytuacji warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności okres próby będzie wynosił 10 lat.

W okresie odbywania próby sąd penitencjarny może skazanego poddać pod dozór kuratora sądowego oraz nałożyć na skazanego obowiązek wykonywania pracy zarobkowej, poddania się terapii uzależnień, opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym czy powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary – jak go napisać?

Wniosek taki jest pismem, a więc musi spełniać pewne warunki formalne. Przede wszystkim należy określić kto go wnosi i gdzie. Ponadto konieczne jest wskazanie jakiej kary dotyczy i oraz Sądu, który ją orzekł. Ponadto wniosek należy uzasadnić i dołączyć stosowne dokumenty popierające nasze stanowisko. Warto pamiętać, że udzielenie zgody na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary nie odbywa się „z automatu”, a podlega ocenie Sądu. 

Wzór wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

Przykładowy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie można ściągnąć po poniższym linkiem:

WNIOSEK_O_WARUNKOWE_PRZEDTERMINOWE_ZWOLNIENIE

 Należy zwrócić uwagę, że sporządzenie prawidłowego wniosku wymaga fachowej wiedzy. Stąd warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanego adwokata.

Chciałbyś się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary? Skontaktuj się z Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 
Czytaj także: