• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Sprawy karne

Bardzo ważną częścią pracy adwokata to sprawy karne. Celem obrońcy w procesie karnym jest działanie na korzyść Klienta – uniewinnienie lub uzyskanie jak najniższej kary w sprawach karnych, w których materiał dowodowy wskazuje bez wątpienia na popełnienie czynu zabronionego.  

Postępowanie przygotowawcze.

Etap dochodzenia czy śledztwa to kluczowy moment w postępowaniu karnym. Tutaj bowiem kształtuje się obraz sprawy, a także przeprowadzane są dowody. Fakt, że profesjonalne organy śledcze dążą do postawienia zarzutów, a następnie skazania osoby, posiadanie obrońcy wydaje się być nieodzowne. Szczególnie ważne jest działanie adwokata w celu uchylenia tymczasowego aresztu i zastosowania inne środka zapobiegawczego.

Postępowanie sądowe, a sprawy karne.

Reprezentacja oskarżonego przed sądem przez adwokata może skutkować uniknięciem skazania lub uzyskaniem niższego wyroku. Osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne, mając po swojej stronie profesjonalne obrońcę czuje się bezpieczniej. Należy pamietać, iż celem postępowania karnego jest, aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej,  a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności. Obrona sprawowana przez adwokata gwarantuje, że te zasady będą respektowane.

Sprawy karne na etapie wykonania kary.

Po prawomocnym wyroku następuje wykonanie kary. Reprezentacja przez adwokata na tym etapie często okazuje się nieoceniona, albowiem pozwala uzyskać korzystne rozwiązania dla skazanego. Jako przykład może być uzyskanie dla Klienta możliwości odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, która to jest o wiele mniej dotkliwa niż przebywanie w zakładzie karnym. Ponadto wywalczenie odroczenia czy przerwy w odbywaniu kary, albo jej warunkowe umorzenie nieraz wynika z przedstawionej przez adwokata argumentacji.

Sprawy karne Adwokat Katowice – kontakt z Kancelarią:

Dane kontaktowe

  • Katowice, al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114

Skontaktuj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Kontakt