W dzisiejszych czasach coraz więcej par decyduje się na rozwiązanie swojego małżeństwa. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele – niezgodność charakterów, wypalenie uczuć, którymi wcześniej małżonkowie się darzyli, czy też może problemy, które okazały się być nie do przejścia. Powstaje zatem pytanie – jak szybko i skutecznie przebrnąć przez postępowanie, którego skutkiem będzie rozwiązanie małżeństwa przez rozwód?

Co należy zrobić, aby uzyskać rozwód?

Aby zainicjować postępowanie w sprawie rozwodowe, należy złożyć stosowny pozew. Niestety wszystko nie odbywa się automatycznie, albowiem zanim jednak Sąd wyda wyrok rozwodowy, musi ustalić, że zaistniały okoliczności dające możliwość stwierdzenia zakończenia małżeństwa. Przede wszystkim czy doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Obie te przesłanki zostały zawarte w art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i muszą zostać spełnione łącznie, co oznacza przykładowo, że jeśli w przypadku stwierdzenia przez Sąd zupełnego rozpadu pożycia, które jednak nie posiada znamion trwałości, nie wyda wyroku, na którym nam zależy.

Pożycie małżeńskie zwykło oceniać się przez pryzmat trzech płaszczyzn – więzi, które łączą małżonków:

  1. Duchowa – symbolizująca sferę emocjonalną, taką jak uczucia, poczucie bezpieczeństwa i przywiązania
  2. Fizyczna – odnoszącą się do bliskości fizycznej i intymności
  3. Ekonomiczna – nawiązująca do wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego

Rozpad pożycia zostanie uznany za całkowity, jeśli wszystkie więzi wymienione powyżej zostaną zerwane – małżonkowie zatracą podstawy, na których zbudowane powinno być szczęśliwe małżeństwo. Na te okoliczności nie trzeba zgłaszać dodatkowych okoliczności, które mają utwierdzić Sąd o zerwaniu pożycia. Wystarczy bowiem ustne oświadczenie stron złożone w toku postępowania rozwodowego, którego treść nie będzie budziła żadnych wątpliwości sądu. Trwałość rozpadu oznacza natomiast jego nieodwracalność, zatem najłatwiej jest to wykazać kiedy strony zgodnie twierdzą, że ich decyzja została przemyślana a pracę nad poprawą relacji nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Ile trwa postępowanie rozwodowe? Jak przygotować się do rozwodu?

Po spełnieniu ustawowych przesłanek należy również pamiętać o tym, że długość postępowania rozwodowego, tak jak każdego postępowania sądowego, jest uzależniona od ilości spraw prowadzonych w danym sądzie na co wpływu nie mamy. Jednakże są pewne kwestie, które pomogą skutecznie przyśpieszyć proces.

Po pierwsze nie wnoś o orzeczenie winy małżonka – zazwyczaj takie sprawy kończą się przysłowiowym “praniem brudów”, a to tylko przeciąga postępowanie.

Po drugie nie żądaj zbyt wysokich alimentów na małoletnie dziecko – może to wywołać protest drugiego rodzica, a sąd będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia dochodów.

Po trzecie nie wnoś o podział majątku wraz z pozwem rozwodowym – nie jest to błędem, jednakże w praktyce jest to bardzo rzadko spotykane, ponieważ mocno wpływa na wydłużenie czasu trwania całego procesu, co w konsekwencji oznacza, że na rozwód trzeba czekać dłużej.

Po czwarte przygotuj się dobrze do rozprawy – bądź gotowy na wszelkie pytania Sądu oraz strony przeciwnej. Pozwoli to uniknąć niespodziewanych “zwrotów akcji” oraz zaoszczędzi nam stresu.

Adwokat rozwody – Kancelaria adwokacka Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: