• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Wyroki frankowe przeciwko mBank

Nasi Klienci, których reprezentowaliśmy w sprawach przeciwko mBank, często stają przed sądem z poczuciem niepewności, ale historia naszej współpracy w tego typu sprawach pokazuje, że walka o sprawiedliwość może przynieść wymierne korzyści. Uzyskaliśmy wiele korzystnych wyroków w sprawach z mBank, prowadząc sprawy na różnych szczeblach procesów sądowych – zarówno w pierwszej instancji, jak i na etapie apelacji.

W różnych miastach Polski, takich jak Katowice, Gliwice, Częstochowa, wspieraliśmy Klientów w procesach sądowych z mBank, które kończyły się sukcesem. Wyroki obejmują rozstrzygnięcia dotyczące nieuczciwych praktyk banków, nieprawidłowości w konstrukcji umów kredytowych, czy też niewłaściwego obciążenia Klienta kosztami kredytu.

Kluczowe aspekty wyroków często dotyczą:

  • Unieważnienia niekorzystnych dla konsumentów klauzul umów
  • Zwrotu nadpłaconych kwot w związku z nieprawidłowym indeksowaniem kredytu
  • Rozstrzygnięć odnośnie do niewłaściwie naliczanych odsetek i kosztów kredytu
  • Zwrot kosztów procesowych oraz odsetek od zasądzonych kwot. Co więcej, korzystne wyroki frankowe przeciwko mBank mogą zawierać również zasądzenia w postaci rekompensat za doznaną krzywdę materialną i niematerialną. Osiągnięte przez nas wyroki, często są dla Klientów źródłem ulgi finansowej, a także moralnej satysfakcji płynącej z odzyskania sprawiedliwości.

Chociaż każda sprawa jest unikalna i wyniki nie mogą być gwarantowane, nasze doświadczenie pokazuje, że determinacja w dążeniu do sprawiedliwości często jest nagradzana. Nasi Klienci, w ramach zasądzonych świadczeń, odzyskiwali różne sumy, adekwatne do indywidualnych okoliczności sprawy, co nieraz oznaczało nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Rozpoczęcie walki o swoje prawa, szczególnie przeciwko tak dużym instytucjom jak mBank, może być wyzwaniem, ale wsparcie doświadczonej Kancelarii, która ma na swoim koncie sukcesy w podobnych sprawach, znacznie podnosi szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem kroków prawnych, zapraszamy do kontaktu i rozmowy o Twoim przypadku.

Kontakt