• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Wyroki Frankowe Przeciwko PKO BP

Nasi Klienci, walczący w sądzie z PKO Bank Polski (PKO BP), niejednokrotnie czują się niepewnie. Niemniej jednak, nasza historia współpracy w podobnych kwestiach świadczy o tym, że dążenie do sprawiedliwości może przynieść realne rezultaty. Wielokrotnie zdobywaliśmy pozytywne werdykty przeciwko PKO BP, działając skutecznie zarówno na początkowych etapach sądowych, jak i podczas apelacji.

W takich miejscach jak Gliwice, Katowice czy Częstochowa, aktywnie pomagaliśmy Klientom w ich sądowych staraniach przeciwko PKO Bank Polski, osiągając sukces. Nasze wyroki dotyczyły m.in. kwestii nieetycznych działań banków, błędów w umowach kredytowych oraz nieuzasadnionych opłat związanych z kredytem.

Najważniejsze elementy tych decyzji sądowych obejmują:

  • Unieważnienie niekorzystnych dla klienta postanowień umownych,
  • Rekompensata związana z błędnym obliczeniem kredytu,
  • Decyzje odnoszące się do nieprawidłowości w naliczaniu odsetek oraz opłat kredytowych,
  • Odszkodowania i odsetki od przyznanych środków. Dodatkowo, pozytywne decyzje sądowe w sprawach z PKO BP często zawierały odszkodowania za poniesione przez Klienta straty zarówno finansowe, jak i niematerialne. Dla wielu naszych Klientów, takie wyroki były źródłem nie tylko finansowej ulgi, ale także poczucia moralnego triumfu.

Mimo że każda sprawa ma swój własny, unikatowy charakter i sukces nie jest pewny, nasza praktyka wskazuje na to, że nieustępliwość w walce o sprawiedliwość przynosi korzyści. Nasi Klienci, w oparciu o uzyskane wyroki, otrzymywali kwoty adekwatne do specyfiki danej sprawy, co niekiedy oznaczało nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Podjęcie decyzji o walce o swoje prawa, zwłaszcza przeciwko tak potężnej instytucji jak PKO Bank Polski, jest trudne. Jednak mając po swojej stronie doświadczoną Kancelarię, która odniosła sukcesy w wielu podobnych sprawach, Twoje szanse rosną. Jeśli zastanawiasz się nad działaniami prawnymi, serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z nami i omówienia Twojego przypadku.

Kontakt