Testament i zachowek to dwa pojęcia związane z dziedziczeniem majątku po zmarłej osobie. Chociaż oba mają związek z przekazaniem majątku, istnieją między nimi istotne różnice. Czym są obie instytucje prawne i komu przysługuje prawo do zachowku?

Testament a zachowek – czym się różnią?

Testament to akt prawny, w którym osoba określa, jakie osoby mają odziedziczyć jej majątek po śmierci. Może to obejmować nieruchomości, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne składniki majątku. Testament może być sporządzony przez osobę pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Testator ma prawo określić, komu i w jakim zakresie przekazuje swoje mienie. Może także wyznaczyć wykonawcę testamentu, który będzie odpowiedzialny za realizację woli zmarłego.

Czym jest zachowek?

Zachowek to odrębne prawo przysługujące pewnym osobom, zwłaszcza najbliższym krewnym zmarłego, nawet jeśli w testamencie zostały pominięte. Zachowek jest częścią majątku, która nie może być wydziedziczona. Jego wysokość wynosi połowę wartości, jaką osoba uprawniona do zachowku otrzymałaby w przypadku dziedziczenia ustawowego. Oznacza to, że osoby mające prawo do zachowku nie mogą zostać całkowicie pominięte w testamencie, a ich prawa są chronione. W przypadku, gdy istnieje testament i osoby uprawnione do zachowku nie zostały w nim uwzględnione lub otrzymały mniejsze niż przysługujące im udziały, mogą one wystąpić do sądu o ustalenie zachowku. Sąd na podstawie odpowiednich przepisów ustala wysokość i sposób zaspokojenia roszczeń zachowkowych. Warto pamiętać, że  przepisy dotyczące testamentu i zachowku są specyficzne i stosunkowo skomplikowane, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w dziedziczeniu i prawie spadkowym.

Sprawy spadkowe – Kancelaria adwokacka Katowice

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: