Frankowicze, mający kredyt w Getin Noble Bank, który jest w stanie upadłości, napotykają trudności z usunięciem hipoteki z księgi wieczystej. Syndyk często odmawia wydania zgody. To jednak nie znaczy, że kredytobiorcy są bez wyjścia. Ostatnio sądy wieczystoksięgowe zmieniły podejście wobec frankowiczów. W wielu sytuacjach wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do sądu wieczystoksięgowego, aby usunąć hipotekę.

Syndyk nie może blokować wykreślenia hipoteki

Obecnie syndyk twierdzi, że wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytowej stanowi samodzielną i wystarczającą podstawę do usunięcia hipoteki na wniosek właściciela nieruchomości. Według niego, sąd wieczystoksięgowy ma prawo ocenić skuteczność wyroku, co sprawia, że wystawianie zaświadczenia, czyli listu mazalnego, jest niepotrzebne.
Uważa się jednak, że prawomocny wyrok, który uznaje umowę za nieważną z powodu niedozwolonych klauzul, pozwala kredytobiorcy dowolnego banku wystąpić do sądu z wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Syndyk nie może zatem bez powodu odmówić wydania listu mazalnego. Na szczęście praktyka prawna znalazła sposób na obejście opornego byłego wierzyciela i umożliwienie wykreślenia hipoteki bez jego zgody.

Istnieją dwie metody na obejście odmowy syndyka

Najprostszym i najtańszym sposobem jest złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego o usunięcie hipoteki. Koszt to 100 zł, a wniosek składa się na gotowym formularzu. Do wniosku warto dołączyć pismo syndyka, które potwierdza, że wyrok sądu jest wystarczający do usunięcia hipoteki. Można to uznać za pewien substytut listu mazalnego. Warto zauważyć, że jeszcze kilka lat temu ta procedura była trudna, ponieważ referendarze wymagali zgody banku na usunięcie hipoteki. Teraz jednak w większości przypadków wystarcza prawomocny wyrok, który stwierdza nieważność umowy kredytowej.
Alternatywnie, jeśli pierwsza opcja nie zadziała, można przeprowadzić proces o ustalenie treści księgi wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Jest to jednak krok ostateczny. Jednocześnie warto pokreślić, że wspomniane wnioski, co do zasady są uwzględniane.
Podsumowując, na ten moment brak zgody syndyka na wystawienie listu mazalnego, nie uniemożliwia wykreślenia nieważnej umowy kredytowej z Getin Noble Bankiem.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z Naszą Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.