• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Wyroki Frankowe Przeciwko BOŚ

Podczas reprezentowania naszych Klientów w sprawach związanych z BOŚ Bankiem, dostrzegliśmy ich obawy przed stawieniem się przed sądem. Mimo to, nasze dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie wskazują, że odważne podejście w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości może przynieść pozytywne efekty. W wielu starciach z BOŚ Bankiem osiągnęliśmy pozytywne rozstrzygnięcia, zarówno w początkowych fazach procesu sądowego, jak i podczas apelacji.

W miastach takich jak Warszawa, Poznań czy Wrocław, pomagaliśmy Klientom w ich trudnych procesach z BOŚ Bankiem, które wielokrotnie kończyły się ich sukcesem. Wśród uzyskanych rozstrzygnięć znajdują się decyzje dotyczące kontrowersyjnych działań banku, błędów w umowach kredytowych oraz niesłusznych obciążeń Klientów dodatkowymi opłatami.

Niektóre kluczowe elementy tych wyroków to:

  • Unieważnienie klauzul umownych niekorzystnych dla naszych Klientów
  • Zwrot nadmiernych opłat związanych z błędami w indeksacji kredytu
  • Decyzje dotyczące niewłaściwego naliczania odsetek i opłat
  • Zwrot kosztów sądowych i odsetek od przyznanych kwot. W pewnych przypadkach wyroki wobec BOŚ Banku zawierały też zasądzenia rekompensat za wyrządzone straty, zarówno materialne, jak i niematerialne.

Chociaż każdy przypadek jest inny i nie ma pewności co do wyniku, nasze umiejętności i determinacja często prowadzą do sukcesu. Wielu naszych Klientów odzyskało znaczące sumy, czasem sięgające dziesiątek tysięcy złotych.

Podjęcie decyzji o bronieniu swoich praw, zwłaszcza wobec tak ugruntowanych instytucji jak BOŚ Bank, może być trudne. Jednak z pomocą naszej doświadczonej Kancelarii, której udawało się wygrywać podobne sprawy, szanse na sukces rosną. Jeżeli rozważasz działania prawne, zachęcamy do skontaktowania się z nami i omówienia Twojego przypadku.

Kontakt