• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Wyroki Frankowe Przeciwko ING Bank Śląski S.A.

Reprezentując naszych Klientów w konfrontacjach z ING Bank Śląski, zdajemy sobie sprawę, że stawienie czoła sądowi nierzadko jest obarczone obawami. Niemniej jednak, nasza dotychczasowa współpraca w takich kwestiach podkreśla, że zdecydowane dążenie do sprawiedliwości może przynieść zadowalające rezultaty. W wielu przypadkach z ING Bank Śląski odnieśliśmy sukces, zarówno na początkowych etapach procesu, jak i w fazie odwoławczej.

W miastach takich jak Gliwice, Katowice czy Częstochowa, byliśmy wsparciem dla naszych Klientów w procesach przeciwko ING Bank Śląski, które skutkowały korzystnymi dla nich werdyktami. Te decyzje sądowe często dotyczyły zarzutów wobec nieetycznych działań banku, błędów w umowach kredytowych lub nieuzasadnionych opłat nałożonych na Klienta.

Niektóre kluczowe elementy tych wyroków obejmują:

  • Anulowanie klauzul umów niekorzystnych dla konsumenta,
  • Zwrot nadmiernych opłat związanych z błędnymi kalkulacjami kredytowymi,
  • Decyzje w sprawie nieprawidłowo naliczanych odsetek i innych kosztów kredytowych,
  • Zwrot kosztów sądowych oraz odsetek od przyznanych sum.

Ponadto, wyroki w sprawach o kredyty we frankach przeciwko ING Bank Śląski często zawierały odszkodowania za straty materialne i niematerialne poniesione przez Klienta. Dla wielu naszych Klientów takie werdykty stały się źródłem finansowego odszkodowania i głębokiej satysfakcji.

Mimo że każda sprawa jest wyjątkowa i nie ma gwarancji zwycięstwa, nasza praktyka dowodzi, że zaangażowanie w poszukiwanie prawdy przynosi korzyści. Wielu naszych Klientów otrzymało rekompensaty dostosowane do specyfiki ich sytuacji, co czasem przekładało się na dziesiątki tysięcy złotych.

Decyzja o stawieniu czoła potężnym instytucjom, takim jak ING Bank Śląski, może być trudna, ale mając po swojej stronie doświadczoną Kancelarię, która odniosła sukcesy w podobnych kwestiach, Twoje szanse na sukces rosną. Jeśli myślisz o podjęciu działań prawnych, serdecznie zapraszamy do kontaktu, aby omówić Twoją sytuację.

Kontakt