Sprawy tzw. kredytów frankowych dalej rozpalają emocje. Zarówno ich nieszczęśliwi posiadacze jak i same banki mają olbrzymi problem związany z wykonywaniem tych umów. Wiele osób decyduje się na drogę postępowania sądowego, albowiem jest to jedyna opcja, aby pozbyć się toksycznego zobowiązania. W odpowiedzi kredytodawcy proponują przewalutowanie kredytu frankowego. Czy takie rozwiązanie jest opłacalne?

Na czym polega przewalutowanie kredytu frankowego proponowane przez banki?

Pseudo-kredyty walutowe indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego mają saldo wyrażone właśnie w tej walucie. Kurs franka determinuje wysokość zobowiązania z tytułu zawartej umowy kredytu hipotecznego. Na początku zarówno kapitał jak i rata kredytu zaciągniętego w walucie opcje były na opisywanym przez sprzedawców bankowych poziomie. Niestety bardzo szybko doszło do wzrostu kursu franka szwajcarskiego, co skutkowało nieraz znacznym zwiększeniem zadłużenia.

Jedną z opcji proponowaną przez banki jest przewalutowanie salda umowy kredytu frankowego i przekształcenie jej w kredyt złotowy. Po takiej operacji kredytobiorca może pożegnać się z walutą franka szwajcarskiego i dalej wykonywać umowę wg nowych zasad tj. oprocentowanie kredytu jest zmienne oparte o WIBOR3M + marża lub stałe przez pewien okres czasu.

Samo przewalutowanie polega na przeliczeniu pozostałego salda wyrażonego we frankach po oznaczonym kursie.

Czy przewalutowanie kredytu hipotecznego we frankach się opłaca?

Należy pamiętać, że wszelkie propozycje ugód polegające na tej metodzie biorą pod uwagę jedynie pozostałe saldo do spłaty. Zatem, jeżeli ktoś spłacał kredyt na nieuczciwych warunkach przez 15 lat i suma jego świadczeń przewyższa udzielony kapitał, to bank tej kwoty nie uwzględnia. Zasady przewalutowania kredytów frankowych są w związku z tym mało korzystne. Poniższy przykład obrazuje taką operację:

  • kredyt indeksowany zawarty i uruchomiony 15.08.2008 r. na kwotę 200.000 zł, marża 1,5%, 360 rat
  • saldo kapitału na dzień uruchomienia: 102 000 CHF
  • suma spłat w złotówkach do 31.12.2022 r.: około 215 000 zł
  • saldo na dzień 31.12.2022 r.: około 59 000 CHF, 280 000 zł
  • rata kapitałowo-odsetkowa: około 1650 zł

Bank proponuje przewalutowanie salda po kursie 2,5 i dalszą realizację wg stopy zmiennej (WIBOR3M + marża 1,5%) lub stałej 4,99%

  • saldo po przewalutowaniu: około 147500 zł
  • rata kapitałowo-odsetkowa: około 1400 zł (zmienna) lub 1180 zł (stała)
  • całkowity koszt kredytu dla zmiennej 455 000 zł i dla stałej 425 000 zł

Czy unieważnienie kredytu frankowego jest korzystniejsze niż przewalutowanie?

Postępowanie sądowe, w którym kredytobiorca domaga się ustalenia, że umowa jest nieważna skutkuje taką sytuacją, jakby kredyt nigdy nie był zaciągnięty. Stronom pozostaje li tylko rozliczenie się z wzajemnych świadczeń.

Poniżej wyliczenie dla przywołanego przykładu.

W przypadku unieważnienia umowy koszt kredytu wyniósłby 200 000 zł, odpada saldo oraz bank musi dodatkowo zwrócić 15 000 zł nadpłaty ponad udzielony kapitał. Różnica pomiędzy pomiędzy przewalutowaniem a unieważnieniem do 225 000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia nie wydaje się, że przewalutowanie kredytu hipotecznego jest opłacalną opcją.

Kancelaria adwokacka Śląsk – kredyty frankowe, WIBOR

Zastanawiasz się nad swoim kredytem w szwajcarskiej walucie? Skontaktuj się z Kancelarią.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: