Każdy proces sądowy wiąże się z oczekiwaniem. Osoby posiadające kredyty z elementem waluty obcej zastanawiają się ile trwa sprawa frankowa. W tym wpisie postaram się rozjaśnić jak długo trwają sprawy sądowe frankowiczów i po jakim czasie należy się spodziewać rozstrzygnięcia. 

Ile trwa sprawa frankowicz kontra bank?

Każda sprawa zaczyna się od wytoczenia powództwa. W tym miejscu możliwości pełnomocnika w zakresie przyspieszenia postępowania się kończą. Stąd odpowiedzialnym, ile trwa sprawa frankowa, jest konkretny sąd. Składanie pozwu do Sądu Okręgowego w Warszawie wiąże się z długim okresem oczekiwania, albowiem tam spraw toczy się najwięcej. Natomiast przed Sądem Okręgowym w Częstochowie czy Gliwicach sprawy rozpatrywane są względnie szybko. Tutaj trzeba liczyć, że od dnia wytoczenia powództwa do wyznaczenia rozprawy upłynąć musi od 6 do 12 miesięcy, choć zdarzają się okresy krótsze (i dłuższe).

Nie ma żadnej reguły. Wniesiona sprawa przez Kancelarię w marcu 2021 rozstrzygnęła się w czerwcu 2021 r., gdy inny pozew złożony w lipcu 2020 r. nie skutkował jeszcze wyznaczeniem rozprawy. Obie te sprawy toczą się przed Sądem Okręgowym w Katowicach.

Stąd też nie można wyciągać żadnych wniosków z historii publikowanych na forach czy w innym miejscu w Internecie. Kwestia odpowiedzi na pytanie ile trwa sprawa frankowa nie jest możliwa do precyzyjnego określenia.

Niemniej sprawy frankowe (przeciwko bankom lub z ich powództwa) są rozpatrywane coraz sprawniej. Przede wszystkim jest ich coraz więcej i można domniemywać, ze umowy mBank, Millennium czy PKO BP sędziowie znają już na pamięć. Każda sprawa niewątpliwie traktowana jest indywidualnie, lecz nie ma się co oszukiwać – większość historii frankowiczów jest podobna. Polityka sprzedażowa banków była tak skonstruowana, aby konsumenta „wkręcić” w niekorzystną umowę. Wypadkową jest lawina pozwów w sprawach frankowych.

Co ma jeszcze wpływ na długość trwania sprawy kredytu we frankach?

Wiadomym jest, że bankowi nie zależy na rychłym zakończeniu sprawy. Stąd też będzie on próbował maksymalnie opóźnić proces. Pierwszym ze sposobów jest powoływanie szeregu świadków, którzy nie dość, że nie brali udziału przy zawieraniu umowy, to jeszcze zostali zatrudnieniu wiele lat później. Sądy jednak w znakomitej większości takie dowody pomijają. Bywa jednak tak, że sąd zobowiązuje do udzielenia odpowiedzi przez świadka na piśmie. Ma to oczywisty wpływ na kwestię ile trwa sprawa frankowa. 

Kolejnym z forteli jest wnoszenie do sądu pisma o przedłużenie terminu do wniesienia odpowiedzi na pozew z uwagi na „problemy banku związane z covid19”.  Niestety tutaj sądy często wyznaczają dłuższe terminy na złożenie odpowiedzi pozew czy inne pisma procesowe.

Pocieszające jest to, że większość spraw kończy się już na pierwszej rozprawie, stąd też trwa to znacznie krócej niż w innych sprawach, gdzie wyznacza się wiele terminów rozpraw.

Apelacja banku – ile trwa sprawa frankowa w II instancji?

Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, co oznacza, że od każdego wyroku można złożyć odwołanie (apelację). Banki bardzo chętnie korzystają z tego uprawnienia. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Sporządzenie uzasadnienia może trwać znaczący okres czasu. Następnie bank ma dwa tygodnie od dnia doręczenie na złożenie apelacji. Pismo takie następnie wraz z aktami zostaje przekazane do wyższej instancji. Okres oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w apelacji to około 12-18 miesięcy. Natomiast, w związku z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnicy i frankowicze liczą, że sprawy frankowe będą rozstrzygane szybciej. Przede wszystkim wynika to z faktu, że w apelacji sąd nie musi rozstrzygać sprawy w składzie 3 sędziów.

Sprawy frankowe – kontakt z Kancelarią.

W związku z długim oczekiwaniem na zakończenie sprawy frankowej, warto jak najszybciej zweryfikować swoją umowę i pozwać bank. Czas to pieniądz, w sprawach frankowych to powiedzenie jest w pełni uzasadnione. Zapraszam do kontaktu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
ile trwa sprawa frankowa

ile trwa sprawa frankowa