mBank jest jednym z banków, który proponował kredyty frankowe swoim Klientom. Wolumen tego typu produktów był bardzo wysoki, co ma przełożenie na ilość postępowań o unieważnienie umowy. Znakomita większość takich spraw kończy się przegraną mBanku, co powoduje ujemne skutki w bilansie tej instytucji. W związku z tym zarząd banku podjął decyzję o wprowadzeniu propozycji ugód dla wszystkich swoich klientów. Czy ugody mBank są korzystne i czy warto się na nie decydować?

Jakie są główne założenia ugód oferowanych przez mBank frankowiczom?

Przede wszystkim należy wskazać, że proponowany program ugód nie wynika z dobrej woli mBanku. Biorąc pod uwagę, że w I kwartale 2022 r. bank przegrał prawomocnie 98,78% spraw, to raczej wynika to z podbramkowej sytuacji, w jakiej się znalazł. Nie można nie odnieść wrażenia, że tonący brzytwy się chwyta i mBank próbuje choć trochę ograniczyć niekorzystne konsekwencje wynikające z postępowań sądowych. Głównym założeniem ugody mBank jest przeliczenie kredytu jakby od początku był spłacany w złotówkach wg „warunków rynkowych”, a następnie porównanie salda takiej umowy z saldem umowy frankowej. Połowa różnicy tych kwot zostanie przez mBank umorzona i dalej będzie następować spłata kredytu złotowego opartego o WIBOR 3M + marża banku. Jest to oferta o wiele gorsza niż proponowana przez KNF. Szacuje się, że na tej operacji zadłużenie kredytobiorców zostanie zredukowane o 10-20%.

Jaka jest różnica pomiędzy zawarciem ugody z mBank a unieważnieniem kredytu w postępowaniu sądowym?

Nie ulega wątpliwości, ze korzyści wynikające z prowadzenia sprawy sądowej są znacznie większe. Poniżej porównanie dwóch wariantów tj. ugoda mBank i unieważnienie umowy. Kredyt zawarty 15 lipca 2008 r. na kwotę 200 000 zł na 30 lat z marżą 1,3%, wypłata w I transzy:

 • kredytobiorcy otrzymali 200 000 zł, które następnie bank waloryzował na kwotę około 102 000 CHF;
 • do września 2022 r. spłacono około 210 000 zł, a
 • saldo wyrażone w CHF na wrzesień 2022 r. wynosi 58500 CHF, co stanowi około 285 000 zł;

Sytuacja kredytobiorcy, który decyduje się zawarcie ugody mBank:

 • saldo hipotetycznego kredytu złotowego wg „warunków rynkowych” na wrzesień 2022 r. wynosić będzie około 105 000 zł
 • różnica sald pomiędzy kredytem spłacanym a hipotetycznym wynosi 180 000 zł (285 000 zł – 105 000 zł)
 • mBank umarza połowę różnicy, czyli 90 000 zł (180 000 zł / 2)
 • dalsze saldo do spłaty wynosi 185 000 zł
 • zysk z ugody to około 90 000 zł
 • kredyt dalej spłacany wg WIBOR 3M + marża

Sytuacja kredytobiorcy w sytuacji unieważnienia umowy:

 • unieważnienie umowy powoduje brak konieczności dalszej spłaty salda kredytu tj. 285 000 zł
 • powstaje konieczność rozliczenia się z bankiem tj. należy zwrócić bankowi udzielony kapitał
 • kapitał udzielony wynosi 200 000 zł, a suma spłat 210 000 zł, stąd powstaje roszczenie do banku o zwrot 10 000 zł nadpłaty ponad kapitał
 • wartość korzyści wynikającej z unieważnienia wynosi więc 295 000 zł (285 000 zł brak salda + 10 000 zł tytułem nadpłaty
 • dodatkowo należy doliczyć odsetki od żądanej kwoty zwrotu całości rat tj. 210 000 zł.
 • Okres odsetkowy to 16.09.2022 – 15.02.2024 – przyjęto 2,5 roku trwania całego procesu (etap przedsądowy + II instancje) tj. 518 dni
 • dodatkowa korzyść to 36 508,36 zł odsetek od kwoty 210 000

Różnica w korzyściach jest więc znaczna i wynosi około 200 000 zł w wariancie ostrożnym. Kancelaria prowadzi szereg spraw przeciwko mBank zarówno dotyczących kredytów frankowych jak i udzielonych w innych walutach.

Kredyt frankowy mBank – unieważnienie – pomoc prawna, Kancelaria adwokacka Katowice.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: