W kontekście kredytów z elementem waluty obcej głośno jest przede wszystkim o sprawach frankowych. Zasadnicza większość kredytobiorców została wmanewrowana w umowy w walucie szwajcarskiej i wokół nich toczy się burza medialna. Należy pamietać, że wśród poszkodowanych nieuczciwymi umowami są także konsumenci spłacający swoje zobowiązania w innych niż frank walutach np. w EURO. Powstaje zatem pytanie czy kwestie dotyczące kredytów CHF mają zastosowanie do niefrankowych kredytów pseudowalutowych. Zatem czy unieważnienie kredytu w EURO także jest możliwe?

Czy kredyt hipoteczny w EURO też ma postanowienia abuzywne?

Jako przykład analizy posłuży indeksowany kredyt oferowany przez poprzedników prawnych mBanku, czyli Multibank i BRE Bank. Instytucje te proponowały swoim klientom zaciągniecie zobowiązania również w innych walutach, w tym właśnie EURO. Poniżej przytaczam postanowienia jednej z umów, w której toczy się postępowanie sądowe prowadzone przez Kancelarię. Klauzula dot. wypłaty kredytu tj. § 3A umowy:

„Waluta waloryzacji Kredytu: EUR. 3A. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia XX.XX.XXXX według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi XXXXXX EUR. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie”

A tu obraz postanowienia z takiej umowy: unieważnienie kredytu w EURO Co się tyczy klauzuli spłat poszczególnych rat, to treść umowy w tym zakresie kształtuje się następująco (§ 10 ust. 5):

Raty kapitałowo – odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży EUR z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50

Poniżej skan tej części umowy: unieważnienie kredytu w EURO Powyższe udowadnia jedno – umowy kredytowe w EUR w mBank niczym praktycznie nie różnią się od ich frankowych odpowiedników. Skoro tak, to unieważnienie takiej umowy jest jak najbardziej możliwe i wykonalne.

Unieważnienie kredytu hipotecznego w EURO – postępowanie

Schemat prowadzenia sprawy przeciwko bankowi, a dotyczącej kredytu w EURO nie różni się specjalnie od spraw frankowych. W pierwszej kolejności należy dokonać analizy umowy i okoliczności jej zawarcia. Następnie wystąpić o historię spłat, sporządzić reklamację i złożyć pozew. Pytania na rozprawie kredytu pseudowalutowego w EURO będą praktycznie identyczne jak w sprawach, gdzie mamy do czynienia z CHF. Na pewno należy się należycie przygotować, albowiem pełnomocnik banku może zadawać podchwytliwe pytania, na które odpowiedź zaważy na całej sprawie.
Należy pamietać, ze dyrektywa 93/13 ma zastosowanie nie tylko do kredytów frankowych, ale także do tych w innych walutach. Stąd osoby posiadające umowy w EURO korzystają z takiej samej ochrony jak ich Frankowicze.

Unieważnienie kredytu w EURO – kontakt z Kancelarią.

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu w EURO zawiera klauzule niedozwolone, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: