W poprzedniej dekadzie mBank (wtedy Multibank lub BRE Bank) oferował produkt Multiplan kredyt waloryzowany do CHF, czyli po prostu indeksowany. Co ciekawe, część z tych kredytów była wadliwa, albowiem wzorzec umowny pozbawiono klauzuli umożliwiającej ustalenie salda kredytu w CHF. Bank po prostu o niej zapomniał. „Normalny” kredyt indeksowany z tego banku opisałem we wcześniejszym wpisie.

Brak klauzuli w Multiplan kredyt waloryzowany.

O co tak naprawdę chodzi? Większość wzorców umownych z mBank (mPlan lub Multiplan) ma klauzulę, która stanowi podstawę indeksacji kredytu do CHF. Za jej pomocą bank po uruchomieniu kredytu ustala saldo we frankach (oczywiście wg swoich tabel), które to zobowiązanie potem spłaca konsument. Wspomniana klauzula brzmi następująco (brak spacji po „CHF” to „znak firmowy” tego postanowienia”:

  • §7 ust. 1-2 brzmieniu: „Kwota Kredytu wyrażona w CHFwalucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHFz tabeli kursowej BRE Bank S.A. z dnia i godziny uruchomienia kredytu”.

W części umów Multiplan kredyt waloryzowany do CHF brak jest powyższej klauzuli. Co gorsza w ogóle nie ma właściwej pozycji w umowie (UMO) §7 zatytułowanej „Warunki udzielenia kredytu”. Nie wiadomo dlaczego tak się stało. Prawdopodobnie wynika to z pomyłki banku.

Mam taki kredyt – co dalej?

Skoro w umowie nie ma mechanizmu indeksacji przy wypłacie kredytu (waloryzacji), nawet abuzywnej, to samo ustalenie salda kredytu w CHF jest całkowicie niezasadne. Należy podkreślić, iż §1 ust. 3A umowy nie wskazuje sposobu wypłaty kredytu w dniu jego uruchomienia oraz tego, jaki rodzaj kursu bank zastosuje przy wypłacie kredytu.

  • „Kwota Kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia XXXXXX według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi XXXXXXX CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”

Wyżej przytoczona klauzula informuje tylko o tym, ile wynosi kwota udzielonego wg kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku na dzień sporządzenia Umowy. Pozostaje to bez najmniejszego związku ze sposobem uruchomienia kredytu. 

W związku z powyższym bank w ogóle nie miał podstaw do zastosowania indeksacji kredytu do CHF, ponieważ umowa tego nie przewidywała. W związku z tym kredyt od samego początku jego obowiązywania jest obarczony wadą, więc jako taki powinien podlegać unieważnieniu. Brak mechanizmu indeksacji powoduje, że ustalenie salda kredytu w CHF przez bank jest całkowicie bezzasadne. 

Kontakt w sprawie Multiplan kredyt waloryzowany

Jeżeli posiadają Państwo takowy kredyt, proszę o wypełnienie formularza bądź kontakt telefoniczny: 508 122 113.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 15 files.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.