• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Unieważnienie a odfrankowienie kredytu

Druga połowa lat 2000′ to okres, w którym banki udzielały szeregu kredytów pseudofrankowych. Mimo bardzo wysokich rat często kapitał pozostały do spłaty przekracza wartości udzielone przy uruchomieniu umowy. Aby uwolnić się od takiej toksycznej umowy konieczne jest wytoczenie powództwa. Pozytywne rozstrzygnięcia sądowe to unieważnienie i odfrankowienie umowy CHF. Na czym polega różnica?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach.

Orzeczenie sądu polegające na stwierdzeniu, że umowa jest nieważna to najbardziej korzystny scenariusz dla kredytobiorcy. Przede wszystkim z dniem uprawomocnienia się wyroku umowa przestaje wiązać strony i odpada konieczność spłaty dalszych rat. W związku z tym, że kredytu nie ma, można domagać się wykreślenie hipoteki. Ponadto bank i kredytobiorcy powinni zwrócić sobie wzajemne świadczenia.

Przy unieważnieniu sąd może zastosować jedną z dwóch teorii: salda i dwóch kondykcji. W przypadku tej pierwszej opcji sąd dokonuje porównania ile kredytobiorca spłacił na rzecz banku w stosunku do udzielonego kapitału. Jeżeli ta kwota jest niższa, to po prostu unieważnia umowę. Jeżeli natomiast suma spłat jest wyższa, to na żądanie powoda sąd zasądza nadwyżkę.

PRZYKŁADY:

  • Bank udzielił 100 000 zł kredytu indeksowanego do CHF na 360 rat w lipcu 2008 roku. Na dzień wydania wyroku kredytobiorca spłaciłby około 90 000 zł. W przypadku zastosowania teorii salda sąd orzekłby, że umowa jest nieważna.
  • Bank udzielił 100 000 zł kredytu indeksowanego do CHF na 240 rat w lipcu 2008 roku. Na dzień wydania wyroku kredytobiorca spłaciłby około 130 000 zł. W przypadku zastosowania teorii salda sąd orzekłby, że umowa jest nieważna i zasądziłby od pozwanego banku 30 000 zł tytułem nadpłaty ponad udzielony kapitał

Teoria dwóch kondykcji natomiast przewiduje, że roszczenie każdej ze stron traktowane odrębnie. Stąd oprócz unieważnienia, można domagać się zwrotu całości zapłaconych, a nieprzedawnionych rat (10 lat).

PRZYKŁAD:

  • Bank udzielił 100 000 zł kredytu indeksowanego do CHF na 240 rat w lipcu 2008 roku. Na dzień wydania wyroku kredytobiorca spłaciłby około 130 000 zł. W przypadku zastosowania teorii dwóch kondykcji sąd orzekłby, że umowa jest nieważna i zasądziłby od pozwanego banku około 105 000 zł spłaconych, a nieprzedawnionych świadczeń.

unieważnienie kredytu chf

Odfrankowienie umowy kredytowej

Drugą z opcji jest tzw. „odfrankowienie” umowy. Polega ono na usunięciu z umowy abuzywnych klauzul waloryzacyjnych (przeliczeniowych) z PLN na CHF przy wypłacie i spłacie kredytu. W idealnym rozwiązaniu pozostaje nam saldo kapitału w złotówkach pomniejszone o dokonane nadpłaty oraz oprocentowanie wg waluty szwajcarskiej (LIBOR) oraz marża kredytu. Na dzień dzisiejszy takie oprocentowanie wynosiłoby około 0,43% (dla marży 1,2%). Natomiast umowa dalej obowiązywałaby między stronami, a tym samym konieczna byłaby spłata rat (choć niższych). Stąd też na nieruchomości byłaby ustalona hipoteka.

PRZYKŁAD:

  • Bank udzielił 100 000 zł kredytu indeksowanego do CHF na 240 rat w lipcu 2008 roku. Na dzień wydania wyroku kredytobiorca spłaciłby około 130 000 zł. Sąd uznał, ze klauzule są bezskuteczne i zasądził na rzecz powodów kwotę około 42 000 zł. Nowa rata zamiast około 950 zł wynosi 450 zł.

odfrankowienie kredytu chf

Kalkulator kredytu zaciągniętego i spłacanego w CHF

Kalkulator kredytu w pełni spłaconego zaciągniętego w PLN
i spłacanego w PLN z przewalutowaniem na CHF

Unieważnienie a odfrankowienie kredytu CHF – kontakt z Kancelarią:

Dane kontaktowe

  • Katowice, al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114

Skontaktuj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Kontakt