Większość kredytobiorców spłaca swoje kredyty zgodnie z harmonogramem. Wykonanie umowy poprzez jej całkowitą spłatę nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń. Spłacony kredyt frankowy skutkuje brakiem zobowiązania względem banku. Jak należy postępować, aby odzyskać nadpłacone środki?

Wcześniejsza spłata kredytu, a żądanie zwrotu nadpłaconych rat.

Część osób posiadających kredyty frankowe zdecydowało się na wcześniejszą spłatę. Najczęściej przyczyną takiej decyzji był rosnący kurs CHF i wcześniejsza spłata pozwalała na swoistą ucieczkę przed ryzykiem. Inni kredytobiorcy po prostu sprzedali mieszkanie z kredytem i w ten sposób pozbyli się problemu. Niektórych frankowiczów zobowiązanie przerosło i bank zaspokoił się z nieruchomości.

W tym miejscu należy wskazać, że wcześniejsza spłata kredytu nie wpływa na możliwość wytoczenia powództwa i nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń. Nawet po całkowitej spłacie można powoływać się na abuzywność klauzul czy innych wadliwości umowy i żądać ich unieważnienia. Spłacony kredyt frankowy nie stoi na przeszkodzie, aby odzyskać nadpłacone pieniądze. 

Spłacony kredyt frankowy a przedawnienie roszczeń

Mimo zmiany przepisów i skrócenia ogólnych terminów przedawnienia do 6 lat, Niemniej w najgorszym przypadku Frankowiczom przysługuje okres sprzed nowelizacji, a mianowicie 10 lat. Natomiast należy podkreślić, że ugruntowało się orzecznictwo, iż okres 10-letni nie obowiązuje, albowiem stanowiłby on pokrzywdzenie dla kredytobiorców-konsumentów. Przyjmuje się zatem, że roszczenie z tytułu wadliwych umów przedawnia się w okresie lat 6 od dnia, w którym frankowicz złożył stosowne oświadczenie bankowi, w którym powołuje się na nieważność umowy. W związku z tym w znakomitej większości spraw do doszło do biegu terminu przedawnienia. 

Nawet, gdyby są uznał, że roszczenia przedawniają się zgodnie z ogólnymi terminami przedawnienie, nie oznacza to jednak, że ci, co zawarli umowę ponad dekadę, nie mogą dochodzić roszczeń. Okres przedawnienia liczony jest oddzielnie dla każdego świadczenia, co na gruncie kredytów CHF dotyczy poszczególnych rat. Bieg przedawnienia przerywa się poprzez złożenie pozwu do sądu, więc lepiej zrobić to jak najszybciej.

 Spłacony kredyt frankowy a postępowanie sądowe. 

Spłacony kredyt frankowy a pozew – ta materia frapuje wielu frankowiczów. Przede wszystkim chodzi o koszty i długość postępowania.

Na opłaty sądowe składa się opłata od pozwu, od pełnomocnictwa i ewentualnie biegłego. Ta pierwsza wynosi 1000 zł niezależnie od wysokości przedmiotu sporu (kwoty, której żądamy).

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa to 17 zł od każdego powoda i należy ją wnieść na konto właściwego miejscowo urzędu miasta.

Co się tyczy biegłego, to w tego typu sprawach rzadko jest powoływany. Roszczenie o zapłatę to proste działanie matematyczne, które nie wymaga wiadomości specjalnych. Niemniej z jego powołaniem wiążą się  kwoty rzędu 1000 – 2000 zł.

W przypadku wygranej wszystkie te koszty zwraca pozwany bank. W treści uzasadnienia najlepiej powoływać się na okoliczność, że umowa kredytu jest nieważna (o nieważności więcej tu i tu).

Jeżeli sąd uzna spłacony kredyt frankowy za nieważny, można odzyskać co najmniej kwoty wpłacone ponad udzielony kapitał (teoria salda).

Wyroki dotyczące spłaconych kredytów frankowych:

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadają pozytywne wyroki zasądzające.

 

 

 

Posiadasz spłacony kredyt frankowy? Skontaktuj się z Kancelarią:

Jeżeli chciałbyś sprawdzić ile wynosi nadpłata i czy Twoja umowa kredytu we frankach nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: