• al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114, 40-156 Katowice

Wypowiedzenie umowy kredytu CHF przez bank

Większość kredytobiorców posiadających kredyty tzw. frankowe zastanawia się czy pozwać bank. Unieważnienie umowy pozwala skutecznie uwolnić się od toksycznego zobowiązania. Natomiast co zrobić, gdy to bank wypowiedział kredyt frankowy? Na pewno nie jest to powód do paniki, albowiem banki bardzo często przegrywają tego typu procesy.

Przyczyny wypowiedzenia umowy kredytu frankowego przez bank

Podstawa prawna wypowiedzenia umowy kredytu znajduje się w art. 75 prawa bankowego. Przepis ten stanowi, że w przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu. Niemniej jednak najczęstszą przyczyną jest zaprzestanie spłaty rat, co może skutkować wszczęciem procedury wypowiedzenia umowy. Skuteczne wypowiedzenie umowy przez bank skutkuje tym, że cała kwota staje się wymagalna. Wielu kredytobiorców obawia się, że NATYCHMIAST rozpoczną się działania windykacyjne wykorzystując oświadczenie o poddaniu się i wystawi Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Otóż przepisy o BTE zostały uchylone przez Trybunał Konstutucyjny i bank musi wytoczyć powództwo o zapłatę, a następnie przed sądem udowadniać swoje racje.

Bank wypowiedział kredyt frankowy i mnie pozwał – co dalej?

Pozwany kredytobiorca nie jest na przegranej pozycji. Bank żądając zasądzenia spornej sumy powołuje się na umowę i na jej podstawie dochodzi świadczenia od pozwanego. Pozew o określonej treści sąd doręcza i zobowiązuje się do niego ustosunkować. W tym momencie pozwany frankowicz może podnieść całą argumentację dotyczącą nieważności umowy. Przede wszystkim należy wskazać, że umowa jest wadliwa, bo nie określa kwoty kredytu, a klauzule waloryzacyjne są abuzywne. Generalnie argumenty są bardzo podobne do tych, które stosuje frankowicz-powód, gdy żąda unieważnienia czy odfrankowienia umowy. Skutkiem dobrze skonstruowanej odpowiedzi na pozew i wskazaniem rzeczowej argumentacji jest oddalenie roszczenia banku, a tym samym całego powództwa. Jeżeli takie orzeczenie utrzyma się w drugiej instancji, a coraz częściej tak się dzieje, to bank dochodzi do sytuacji, która nazywa się powaga rzeczy osądzonej. Znaczy to, że bank PRAWOMOCNIE przegrywa sprawę i NIE MOŻE DOCHODZIĆ tego roszczenie ponownie w przyszłości. W praktyce kredytobiorca uwalnia się od kredytu.

Wypowiedzenie umowy przez bank – kluczowa jest szybka reakcja.

Terminy, jakie wyznacza sąd są bardzo krótkie. Stąd zamiast panikować, zastanawiać się co będzie i zostawiać sprawę na ostatnią chwilę, najlepiej jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Szybka reakcja spowoduje, że pełnomocnik będzie miał więcej czasu na sporządzenie repliki i skuteczną obroną przed żądaniem banku.

Kontakt z kancelarią w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu frankowego przez bank

Dane kontaktowe

  • Katowice, al. Wojciecha Korfantego 138A lok. 114

Skontaktuj się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Kontakt