Bank Millennium S.A. oferował i dalej oferuje szereg różnego rodzaju produktów bankowych. W latach 2004-2008 był jednym z liderów na rynku kredytów hipotecznych. Niestety większość z nich to były umowy tzw. frankowe, które do teraz są spłacane przez konsumentów. Czy analiza zapisów postanowień umownych pozwala dojść do konkluzji, że kredyt frankowy Millennium nadaje się do unieważnienia? 

Kredyt frankowy Millennium – pozew poprzedza analiza zapisów.

Kredyty oferowane przez Bank Millennium to głównie kredyty indeksowane, choć można także spotkać się z umowami typu denominowanego. Niemniej w tym artykule analizowany jest popularniejszy indeksowany. 

Tego typu umowa wyraża kwotę kredytu w złotówkach, a frank „pojawia się” po uruchomieniu umowy, czyli wypłacie. Przy waloryzacji bank stosuje swoje tabele kursowe, a potwierdzeniem tej operacji jest par. w par. 2 ust. 2 umowy:

Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej„.

Tego typu postanowienie pozwala bankowi na dowolne ukształtowanie długu oddawczego, a tym samym narusza w sposób rażący interesy konsumenta i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. 

Kredyt frankowy Millennium klauzule abuzywne przy spłacie umowy.

Podobnie ukształtowano postanowienia dotyczące spłat umowy. Bank zobowiązuje kredytobiorcę do udzielenia pełnomocnictwa do rachunku, z którego następnie sam pobiera środki stosując przy tym klauzule przeliczeniowe. 

Treść umowy w zakresie par. 7 ust. 1:

Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.

Otóż zapis ten jest łudząco podobny do pozycji nr 3179 w rejestrze klauzul niedozwolonych. Co może zrobić kredytobiorca? Na pewno poważnie zastanowić się nad wytoczeniem powództwa bankowi. Linia orzecznicza wskazuje, że sądy przyznają rację frankowiczom i orzekają na ich rzecz poprzez unieważnienie umowy kredytu. Pozew Millenium może skutkować uznaniem umowy za nieważną. 

Ugoda w sprawie kredytu frankowego w Banku Millennium.

Bank Millennium jak każdy inny bank proponuje ugody. Niestety, ale propozycje na etapie przedsądowym nie są korzystne dla osoby posiadające kredyty frankowe w Banku Millennium. Przede wszystkim oferta polega na częściowym umorzeniu salda wyrażanego w walucie obcej. Dalsza spłata ma się odbywać w złotówkach, a sam kredyt przekształca się w czysto złotówo oprocentowany WIBOR + marża banku. Biorąc pod uwagę ile można odzyskać z kredytu frankowego w drodze procesu, to tego typu propozycja wydaje się zupełnie pomijalna. 

Kredyt frankowy w Banku Millennium – wyroki.

Umowy z Bankiem Millennium są unieważniane przez sądami. Pod tym linkiem można zapoznać się z wyrokami w sprawach prowadzonych przez Kancelarię:

Wyroki frankowe Bank Millennium

Chcesz unieważnić kredyt frankowy Millennium? Skontaktuj się z Kancelarią. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też: