W dzisiejszym artykule poruszam kwestię dotyczącą jednego z najpopularniejszych kredytów, czyli: mBank unieważnienie czy odfrankowienie umowy? Aktualne orzecznictwo wskazuje, że ten pierwszy scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich kredytobiorców.

mBank kredyt waloryzowany (indeksowany) do CHF.

Ten bank udzielał kredytów indeksowanych, a więc takich, gdzie kwot kredytu była wyrażona w złotych polskich. Niemniej jednak wartość ta była „waloryzowana” (indeksowana) do waluty obcej. Najczęściej był to frank szwajcarski. Waloryzacja to nic innego jak ustalenie salda kredytu wg kursu waluty obcej. Kwestią najbardziej istotną jest jak bank ustala ten kurs. Kredyty te bank nazwał mPlan oraz Multiplan i oferował szerokiemu gronu odbiorców. Niestety wielu klientów dało się wciągnąć (z reguły bank nie pozostawiał wyboru) i teraz spłaca zobowiązanie, które czasami przerasta ich możliwości finansowe. Stąd mBank frankowicze to bardzo liczna grupa kredytobiorców. 

mBank kredyt we frankach – klauzule abuzywne. 

W umowie kredytu hipotecznego bank po prostu zastosował niedozwolone klauzule umowne, w szczególności w odniesieniu do zapisów:

– § 1 ust. 2, 3, 3a w zw. z § 7 ust. 1 i 2 w brzmieniu: „Kwota Kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia xx-xx-xxxx według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi xxxxx CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartosć kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie. Kwota uruchomianego Kredytu/transzy Kredytu wyrażona w walucie CHF jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu. Klauzula niemal identyczna jak 3178

– § 10 ust. 1, 2 i 4 w brzmieniu: „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kapitału wraz 
z odsetkami miesięcznie w ratach kapitałowo-odsetkowych określonych w § 1 ust. 5, 
w terminach i kwotach zawartych w Harmonogramie spłat […] Harmonogram spłat […] jest wysyłany Kredytobiorcy listem poleconym w terminie 14 dni od daty uruchomienia Kredytu […] Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”. 
Klauzulę to można odnaleźć w rejestrze UOKiK pod numerem 5743.

Powyższe zapisy znajdują się w większości umów kredytów frankowych w mBank. Niektórzy kredytobiorcy „Multiplan” mają jeszcze lepszą sytuację, gdyż bank zapomniał o jednym z zapisów. Dotyczył on sposobu przeliczania salda przy uruchomieniu kredytu (§7 nie istnieje). Posiadacze takich kredytów mają w mojej opinii ułatwione zadanie.

mBank frankowicze i unieważnienie kredytu. Czy taki scenariusz jest możliwy?

Analizując orzecznictwo i tendencje w orzekaniu należy odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Sądy coraz chętniej wydają wyroki unieważniające umowy kredytowe, w tym te dotyczące mBanku. Co zatem może zrobić nieszczęśliwy frankowicz? Przede wszystkim przestudiować swoją umowę kredytu. Jeżeli znajdziesz tam przywołane powyżej zapisy, to masz dużą szansę na pozytywne rozstrzygnięcie. Nie należy się bać unieważnienia umowy, gdyż to najbardziej korzystny wynik batalii sądowej (czytaj tutaj)

mBank wyroki Katowice. 

Coraz więcej zapada korzystnych wyroków dla frankowiczów w sprawach przeciwko mBank. Ostatnio Sąd Okręgowy w Katowicach unieważnił mBank kredyt frankowy wskazując na jego abuzywny charakter (I C 1282/20). Do unieważnienia dochodzi również w innych miastach apelacji katowickiej. Warto zauważyć, że umowa frankowa mBank została unieważniona w Częstochowie (I C 490/20, wyrok SO Częstochowa z dnia 31 maja 2021 r.). 

Zapraszam do kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

kredyty frankowe wyroki mbank