Getin Bank – kredyt frankowy to produkt, który jest przedmiotem szeregu postępowań sądowych. Nietrudno się domyśleć jaka jest tego przyczyna. Umowa indeksowana, którą bank oferował swoim klientom, posiada szereg wadliwości. Taka okoliczność umożliwia wniesienie skutecznego powództwa o unieważnienie kredytu.  Powstaje pytanie na czym polega problem w przypadku tego banku

Getin Bank – kredyt frankowy indeksowany w najczystszej postaci.

Bank ten udzielał kredytów frankowych tzw. indeksowanych (jako Dom Bank), gdzie kwotę kredytu wyrażona jest w złotych polskich i waloryzowano (przeliczana) do waluty obcej. W tym wypadku był to frank szwajcarski. W umowie bank stosował różnorakie „zabezpieczenia” np. oświadczenie kredytobiorcy dotyczące świadomości ryzyka kursowego. Oczywiście pozostaje to bez znaczenia w kontekście unieważnienia umowy.

Czy Getin Bank stosował w umowach klauzule abuzywne?

Odpowiedź na to pytanie brzmi twierdząco. Typowa umowa kredytu zawierana z tym bankiem posiada § 9 ust. 2, gdzie stosuje się następujący zapis:

„W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków”

Zapis ten jest tożsamy z klauzulą  3178 z Rejestru UOKiK. Uzasadnienie nieprawidłowości tej klauzuli jest bardzo podobne, a w zasadzie takie same jak w przypadku chociażby Banku Millennium.

Co się tyczy spłaty poszczególnych rat, to abuzywną klauzulę możemy dostrzec w § 10 ust. 3

„Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

Zatem tak naprawdę nie wiadomo na jakiej zasadzie bank dokonuje tych przeliczeń. W umówię bowiem brak jakichkolwiek wyjaśnień czy wskazania metodologii ustalania kursów. Bank więc był uprawniony do dowolnego ukształtowania zobowiązania kredytobiorców.

Skoro konsument nie ma wpływu na wyliczenia banku, a w umówię brak jest mechanizmu obronnego, to Getin Bank kredyt frankowy nadaje się do unieważnienia. Istnieje wiele orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców i tylko od nich zależy czy chcą dołączyć do szczęśliwego grona „odfrankowionych”. 

Wyroki Getin Bank kredyt frankowy 2022:

W sprawach prowadzonych przez Kancelarię zapadają korzystne wyroki przeciwko bankom. Nie inaczej jest w przypadku Getin Noble Bank.

sygn. akt II C 1404/21 z dnia 5 września 2022 r., Sąd Okręgowy w Katowicach.

Wyrokiem z dnia 5 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny w składzie SSO Adrianna Wziętal wydał orzeczenie, w którym ustalił, że umowa zawarta pomiędzy powodami a Getin Bankiem jest nieważna. Ponadto, zgodnie z zasadą dwóch kondykcji, zasądził całość wpłaconych przez kredytobiorców rat kapitałowo-odsetkowych, a od tych kwot zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie. Dodatkowo uznając, że bank przegrał sprawę w 100%, zasądził zwrot kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego. 

 

sygn. akt I C 874/21 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Sąd Okręgowy w Gliwicach.

Wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział I Cywilny wydał orzeczenie, w którym ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami a Getin Bankiem S.A. ze względu na jego nieważność. Zasądził także od pozwanej Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 11834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Jest to kolejny pozytywny wyrok przeciwko bankom.

wyroki frankowe Getin Bank

Ugoda z Getin Bank – czy warto?

W obecnej sytuacji, gdy znakomita większość spraw jest rozstrzygana na korzyść frankowiczów, banki próbują zachęcać do zawarcia „ugody”. Z doświadczenia Kancelarii wynika, że propozycje te są mało korzystne. Nie inaczej jest w przypadku Getin Banku. Na pewno warto zapoznać się z propozycją, lecz przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji należy zapoznać się z ryzykiem dot. WIBOR i skonsultować sprawę z doświadczonym w sprawach frankowych pełnomocnikiem. 

Unieważnienie umowy we frankach z Getin Bank – kontakt z Kancelarią

Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy Twoja umowa kredytu we frankach w Getin Bank nadaje się do unieważnienia, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Tematy powiązane – czytaj też:

Pozew przeciwko Getin – czy warto?
Getin Bank – zabezpieczenie roszczeń
Ile trwa rozprawa frankowa?
Koszt sprawy frankowej